Gjennomføringsplan


 

Velg opplegg dere ønsker å arbeide med innenfor det valgte trinnet. Fordel ansvaret og legg opp en tidsplan for arbeidet.

Gjennomføringsplanen er skolens styringsverktøy, og er helt sentral for at skolen skal få en god utviklingsprosess. Vi anbefaler at sangteamet i samråd med rektor og skolens mentor fyller ut planen, og vi oppfordrer alle å utarbeide en gjennomføringsplan for å sikre en god prosess.

Før dere utarbeider en gjennomføringsplan må dere ha satt sammen et sangteam, valgt trinn i tretrinnsmodellenontaktet og kontaktet mentor (SyS+ og SySATS)

 

Tretrinnsmodellens opplegg

Under hvert trinn finner dere ulike opplegg som er spesifikt knyttet til trinnet. Oppleggene finner dere her.

Obligatoriske opplegg
Opplegg som skolen forutsettes å gjennomgå for å oppnå forandring.

Anbefalte opplegg
Opplegg som skolen sterkt anmodes å utføre for å sikre et best mulig resultat.

Valgfrie opplegg
Opplegg som skolen kan velge å utføre om man opplever det som hensiktsmessig.

Alle oppleggene finner dere i Sangbanken som lærerne kan bruke til hjelp og støtte. Oppleggene er også sortert på en måte som gjør det lett å finne fram. Samlet sett skal disse oppleggene bidra til å utvikle skolen som en Syngende skole, og gi skolen bedre trygghet, kompetanse og forutsigbarhet for å ha sangen tilstede i skolehverdagen.

Utarbeide gjennomføringsplan

Vi oppfordrer alle å utarbeide en gjennomføringsplan for å sikre en god prosess. Lag gjennomføringsplan for hvert av trinnene i tretrinnsmodellen, og revider gjennomføringsplanen dersom det blir behov for å justere planen underveis.

Syngende skole
Frivillig. Sangteamet utarbeider gjennomføringsplan i samråd med rektor.

Syngende skole Pluss
Frivillig. Sangteamet utarbeider gjennomføringsplan i samråd med rektor og skolens mentor.

Satsingsskoler
Obligatorisk. Sangteamet utarbeider gjennomføringsplan i samråd med rektor og skolens mentor. Rektor er ansvarlig.


Nedlastinger

Info om gjennomføringsplan med eksempler på ansvarsfordeling og tidsplan for arbeidet.