Forarbeid

 

1. Sammensetning av sangteam 

Velg deltagere i sangteamet. Organiser gjerne sangteamets arbeid så tidlig som mulig.

Sangteamet som består av 2-5 ansatte på den enkelte skole skal være primus motor for gjennomføringen av sin egen Syngende skole.

Sangteamet bør bestå av representanter fra ledelsen, lærere med musikkfaglig kompetanse og øvrig personale som har et sterkt engasjement for å bruke sang i daglig undervisning og virksomhet. Teamet følger opp og koordinerer programmet til Syngende skole.

Sangteamets hovedoppgaver

Hovedoppgaven til sangteamet er å bidra til å skape strukturer for å forankre sangen som en naturlig del av skolehverdagen. Sangteamet skal være koordinerende ressurspersoner for resten av kollegiet og bistå med tips til repertoar, metodikk, innlogging og informasjon om hvor man kan finne det man trenger. Sangteamet er også et bindeledd mellom skolen og Syngende skole sentralt, og formidler informasjon og fagmateriell videre til de ansatte, samtidig som ansattes behov og meninger formidles tilbake til oss så vi kan bistå dere best mulig.

Arbeidstid

Medlemmene i sangteamet bør få avsatt tid til å forberede og utføre sine oppgaver. For satsingsskoler er dette nedfelt som obligatorisk i avtalen mellom skolen og Musikk i Skolen.


2. Valg av trinn 

Velg trappetrinn innenfor Syngende skoles tretrinnsmodell. Følg gjerne tretrinnsmodellens progresjon.

Trinn 1: Forankring
Bevisst og systematisk forankring av sang i skolens hverdag

Trinn 2: Repertoar
Arbeide med skolens repertoar på bevisst grunnlag

Trinn 3: Struktur
Bevisst definering av strukturer, tradisjoner og idéer


3. Mentor (SyS+)

Opprett kontakt med mentor. Opprett gjerne dialog tidlig i prosessen.

Skolene får tilgang til en mentor fra Syngene skole som gir bistand, veiledning og rådgivning i utviklingsprosessen og valg av opplegg og aktiviteter. Mentoren er skolens egen samarbeidspartner, og hjelper til med å utforme skolens gjennomføringsplan og med oppfølgingen av denne.

Veiledningen kan bestå av både e-post, telefonsamtaler og Skype-møter. Det er lagt opp til inntil totalt 10 timer mentorveiledning hvert år. I den tidsressursen medregnes både telefonsamtaler, Skype-møter og tiden mentoren bruker på å besvare e-post og andre tekstlige henvendelser.


 
ForarbeidDang PhamOppstart