Informasjon og materielltilgang

 

For at skolen kommer i gang med programmet til Syngende skole, må det settes av tid til å gi grunnleggende informasjon og oversikt over tilgjengelige ressurser. Bruk dette opplegget som utgangspunkt for et informasjonsmøte, gjerne som en del av skolens fellesmøte.

 

 

Formål:

 • Opprette tilgang til Sangbanken.

 • Bli kjent med programmet for Syngende skole tilgjengelige ressurser og materiell.

Tidsbruk:

 • 30 - 45 minutter til informasjon. Ca. 30 min til lærernes egen jobbing.

 

 

Tilgang til Sangbanken:

Alle skoleabonnenter har tilgang til Sangbanken for hele skolen. Dere kan velge å kun gi tilgang til lærerne, eller en/to klasser, skolekoret eller andre gruppesammensetninger. Antallet brukere pr. skole er 50 brukere.

Skolen kan opprette sine brukerkontoer i Sangbanken ved å gjøre følgende:

 1. Gå inn på: www.syngendeskole.no/registrer

 2. Fyll inn følgende passord: sB1dp9Gg - Pass på små og store bokstaver. Passordet må skrives inn og ikke med “kopier-og-lim”.

 3. Fyll ut skjemaet for å opprette brukerkonto i Sangbanken.

Det viktig at dere oppgir skolens navn som “Arbeidssted” da denne informasjonen dobbeltsjekkes mot vårt abonnentregister.

 

 

Sangbankens - et arbeidsverktøy

Kjernen i en Syngende skole er selvsagt sangene og metodikken! Med Sangbanken som hoved arbeidsverktøy ønsker vi å gjøre arbeidet med sang lettere i skolen. Nedenfor finner dere en oversikt over innholdet i Sangbanken. Bruk tid i starten til å bla rundt og bli kjent med innholdet og strukturen i Sangbanken.

 

 

Sangene

Her finner dere en mengde sanger som kan brukes med elever i alle situasjoner – kortere sanger, sanger med bevegelse, kanonsanger, sangleker, enkle flerstemte sanger og sanger med rytmikk og kroppsperkusjon. Flere av sangene presenteres med metodikk der våre pedagoger gir enkle instruksjoner og tips gjennom korte videoer. I tillegg finner dere sangtekst, noter og støttekomp til flere av sangene.

Idébanken

Her finnes enkle tips til sangaktiviteter, til hvordan man kan skape motivasjon blant elever og kollegaer, og hvordan dere kan organisere sangaktivitetene slik at det blir gode og forutsigbare sangrutiner på skolen.

Her finner du også opplegg for fellessamlinger med elevene som inneholder sanger, forslag til overganger og av til korte faginnslag, en fortellerstemme eller enkelt skuespill. Oppleggene kan brukes slik de er eller gi idéer til samlinger skolen ønsker å gjennomføre.

Metodisk verktøy

Hvordan bruke sang i undervisningen uten at det stjeler tid fra alt annet? Kan den være et redskap? Hvordan kan sangaktivitet bidra til at elevene konsentrere seg bedre? Hvordan lære bort en sang, og hva skal man gjøre når man leder sangen? Disse spørsmålene sitter sikkert flere av dere med. Her finner dere konkrete tips som gjør det lettere og morsommere å drive med sang, samtidig som dere hjelper elevene til å synge godt og utvikle stemmen sin.

Syngende skole

Her finnes hele programmet for Syngende skole. Dere finner oversikt over alle oppleggene knyttet til de ulike trinnene i tretrinnsmodellen. I tillegg vil dere finne nedlastbare ressurser og webforedrag.

Sidene oppdateres stadig med nytt innhold og eksisterende materiale revideres og oppdateres jevnlig etter tilbakemelding fra våre skoler. Her vil dere med andre ord finne alt dere trenger for å jobbe med sang i skolehverdagen!

Ressurser og materiell for Syngende skole

I tillegg til innholdet i Sangbanken finnes det en rekke andre ressurser som en Syngende skole kan ta i bruk. Nedenfor kommer en oversikt over hva dette innebærer:

Velkomstpakke

Alle skoler får ved oppstarten av programmet tilsendt i posten en velkomstpakke som inneholder følgene:

 • Veileder for Syngende skole - Veilederen gir en innføring i Syngende skole

 • Innlogging i Sangbanken - Hver skole får tilsendt fem (5) innloggingskort som gir tilgang til Sangbanken. Kortet kan videresendes til skolens øvrige ansatte. Det er anbefalt at dere lagrer kortene på et trygt sted.

 • Håndbok for sangteamet - I denne håndboka finner sangteamet informasjon, støtte, tips og råd.

 • Notehefte (Syng det!) (SYS+) - Et inspirerende notehefte der sang, bevegelse og stemmebruk står i fokus.

 • Buttons (SyS+) - Buttons kan f.eks. gis til sanglederne på skolen.

Veiledningssamtale

Alle Syngende skoler tilbys en (1) veiledningstime per år. Under denne telefonsamtalen kan man for eksempel spørre om smått og stort relatert til sang, få tips til repertoar, organisering eller gjennomføring. Avtale om tidspunkt for telefonsamtale gjøres gjennom Sangbanken eller syngendeskole@musikk.no.

Mentorressurs (SyS+)

Alle SyS+ skoler og satsingsskoler får tilgang til en mentor som skolen kan henvende seg til. Skolens mentor blir den dialogpartneren som skolen kan ty til når dere ønsker råd, tips og veiledning rundt programmet for Syngende skole. Veiledningen kan være e-post, telefonsamtaler og Skype-møter. Mentorressursen kan f.eks. brukes til planlegging og oppfølging av gjennomføringsplanen, eller til å spørre om råd og tips når dere skal velge opplegg og aktiviteter. Det er lagt opp til inntil totalt 10 timer mentorveiledning hvert år. I tidsressursen medregnes både telefonsamtaler, Skype-møter og tiden mentoren bruker på å svare e-post og andre henvendelser.

Bestille personalseminar og ekstra materiell

Skolen oppfordres til å gjennomføre to seminarer på 1,5 - 2 timer pr. år med enten interne ressurspersoner eller eksterne kursholdere. Tema for seminarene kan f.eks. være forankring av programmet, arbeid med repertoar, metodisk erfaringsdeling. Syngende skole kan hjelpe skolen med å finne egnet kursholder. Ønsker dere å bestille andre kurs, seminarer eller materiell er vi mer enn behjelpelig med dette.

Bestilling av kursholder og materiell kan gjøres fra Sangbanken eller ved å kontakte oss på syngendeskole@musikk.no

Fagdag for Syngende skole

I løpet av skoleåret avholdes fagdager (tidl. Syng-det!-kurs) for Syngende skoler på flere steder i landet. Fagdagene omfatter blant annet repertoar, metodikk, rådgivning, tips og erfaringsdeling. Følg med på www.syngendeskole.no for sted og dato samt mer informasjon. 
Alle Syngende skoler får rabatterte priser til fagdagen og SyS+ skoler har to gratisplasser inkludert.