Sebrafiskblues

 

Fra SYNG OG LÆR - Naturfag
Tekst: Margaret Heldor Melodi: Øyvind Madsen

 
 

Refr.
Se, se ,sebrafisk, sebrafisk- blues,
de yngler i boller og krus.
Se, se, sebrafisk, sebrafisk-blues
er ”good news”.

Vers 4
Du, jeg og nabo`n og sebrafisken
har like gen, så hva er så risken?
Forskerne prøver seg med geneskift,
og finner ut mye om klima og gift.

Refr.
Se, se, sebrafisk, sebrafisk-blues,
Vi nynner en geneskift-blues.
Se, se, sebrafisk, sebrafisk-blues
er ”good news”.

Se, se, sebrafisk, sebrafisk-blues,
isteden for rotter og mus.
Se, se, sebrafisk, sebrafisk-blues
er ”good news!

Vers 1
Sebrafisk kan du ha i en bolle.
Nå har den fått seg en forskerrolle.
Noen er sorte - og andre er blåstripete,
lett å få øye på.

Refr.
Se, se ,sebrafisk, sebrafisk-blues,
de svømmer i sus og i dus.
Se, se, sebrafisk, sebrafisk-blues
er ”good news”.

Vers 2
Nede i kjeller`n på Adamstuen,
har de fått penger av han med luen.
I stedet for rotter og søte mus,
så forsker de for sebrafisk-news.

Refr.
Se, se, sebrafisk, sebrafisk-blues,
i stedet for rotter og mus.
Se, se, sebrafisk, sebrafisk-blues,
er ”good news”.

Vers 3
Fra egg til larve, tar kun tre dager,
kommer det lys, den leker og jager.
Fem centimeter- ikke så stor.
Snart er den blitt til tippoldemor.


Lær bort sangen

Foresyng så strofe for strofe og la dem gjenta til du hører tekst og melodi er på plass før du går videre til neste strofe.


Singback

 
 

Andre aktiviteter og lenker

Han med luen heter Olav Thon og er vokst opp på gård i Ål i Hallingdal. Han er en kjent norsk forretningsmann (født i 1923) som gir penger til prosjekter han mener er samfunnsnyttige. Han er fortsatt i arbeid, lever et spartansk liv og er svært glad i naturen.

En forsker har som jobb å være nysgjerrig. Han eller hun er opptatt av hvordan de kan skaffe menneskene ny kunnskap. I Norge har vi et rikt forskningsmiljø.

På Veterinærhøgskolen i Oslo (på Adamstuen) bruker de Sebrafisk (på latin: Danio rerio) i forskningen sin, for blant annet å finne ut om sykdommer, medisiner, hjernen, miljø og giftstoffer.


Nedlastinger

Sebrafisk-blues - Noter