Diftong-visa

 

Fra SYNG OG LÆR - Norsk
Tekst og Melodi: Tom Næss


Tekst

Vers 3
En sau hylte et "Au!" oppå en haug. (klapp, klapp)
Ja, en sau hylte et "Au!" oppå en haug. (klapp, klapp)
En hauk rauk på den, men mauren tok stauren.
Julte opp hauken så den ble flau.

Vers 4
Ei røy hadd´ ikke tøy, bare litt høy. (klapp, klapp)
Ja, ei røy hadd´ ikke tøy, bare litt høy. (klapp, klapp)
Hun fløy så høyt for å unngå en støyt.
Hun øynet at visa var bare sprøyt.

Vers 1
En hai spiste en pai inne ved kai. (klapp, klapp)
Ja, en hai spiste en pai inne ved kai (klapp, klapp)
Og Kai han vaiet og drosje han praiet,
sjokkert han stod der og svaiet.

Vers 2
En sei ropte et "Hei!" langsmed en vei. (klapp, klapp)
Ja, en sei ropte et "Hei!" langsmed en vei. (klapp, klapp)
Og Heidi neide med Geir som hun leide.
spurte om sei pleidé heie.


Lær bort sangen

Foresyng så strofe for strofe og la dem gjenta til du hører tekst og melodi er på plass før du går videre til neste strofe.

Til denne kan du eventuelt benytte singback:


Andre aktiviteter og lenker

  • Det er 4 diftong-grupper: AI, EI, AU, ØY. Her er et vers for hver gruppe.

  • Med tavle eller større plakater kan dere vise hvordan diftongen i det verset dere synger ser ut. Følg så med i teksten mens dere synger, slik at dere ser det dere hører.

  • Dere kan også en måned lage AI, EI, AU, og ØY-uker. La den aktuelle plakaten henge framme, og alle kan finne på noe med denne diftongen.

  • Samarbeid med kunst og håndverkslærer. Lag kulisser og masker og dramatiser innholdet.


Nedlastinger

Diftong-visa - Noter