Sju verdensdeler

 

Fra SYNG OG LÆR - Samfunnsfag
Tekst: Margaret Heldor Melodi: Tyven, tyven

Tekst

Vers 2
Ja, Europa er med og Antarktis, også Afrika.
Oseania er den siste, kaltes før Australia.
Det var alle sju. Hei, det husker du!
Verdensdeler sju. Ja, ja det får vi tru.
Ja det får vi tru.

Vers 1
Vet du alle verdensdeler som vår jord er delt inn i.
Det er bare sju til sammen, kom så løver vi å si:
Sør-Amerika, Nord-Amerika,
Asia min venn. Det er visst no’n igjen.
Det er no’n igjen.


Lær bort sangen

Foresyng så strofe for strofe og la dem gjenta til du hører tekst og melodi er på plass før du går videre til neste strofe.

Til denne kan du eventuelt benytte singback:


Andre aktiviteter og lenker

Visste du at

 • En verdensdel er et område på jorda som er avgrenset geografisk og til dels kulturelt. Som regel deles jorda inn i 7 verdensdeler.

Oppgaver

 • Hvor ligger Antarktis?

 • Hva kalles tilsvarende område på den motsatte siden av kloden?

 • Lær deg navnene på de 7 verdensdelene utenat.

 • For 100 - 150 år siden var det mange nordmenn som reiste til en annen verdensdel. Hvilken

  verdensdel var det, og hvorfor flyttet de?

 • I dag er det mange som flytter til en ny verdensdel. Er det noen i klassen som har flyttet fra

  en annen verdensdel til Europa?

 • Har noen av dere slekt eller venner i en annen verdensdel? Lag en statistikk.


Nedlastinger

Sju verdensdeler - Noter