Regnekondisjon

 

Fra SYNG OG LÆR - Matematikk
Tekst og melodi: Birgitta Larson Til norsk: Tom Næss


Tekst

Vi skal øve opp vår regnekondisjon,
og jeg tenker nå på multiplikasjon.
Ikke ta en blund,
men tenk nå en stund.
Hva blir syv ganger fire?

Vi skal øve opp vår regnekondisjon,
og jeg tenker nå på divisjon.
Ikke ta en blund,
men tenk nå en stund.
Hva blir ni delt på fire?

Vi skal øve opp vår regnekondisjon,
og jeg tenker nå på addisjon.
Ikke ta en blund,
men tenk nå en stund.
Hva blir tre pluss fem?

Vi skal øve opp vår regnekondisjon,
og jeg tenker nå på subtraksjon.
Ikke ta en blund,
men tenk nå en stund.
Hva blir åtte minus seks?


Lær bort sangen

Foresyng så strofe for strofe og la dem gjenta til du hører tekst og melodi er på plass før du går videre til neste strofe.

Til denne kan du eventuelt benytte singback:


Andre aktiviteter og lenker

Se på illustrasjonen

  • Hva blir svarene?

  • Du ser små og store trekanter, firkanter og sirkler.

  • Hvor mange flere trekanter enn rundinger er det?

  • Hvor mange flere firkanter enn trekanter er det?


Nedlastinger

Regnekondisjon - Noter