Bro mellom folk og tro

 

Fra SYNG OG LÆR - RLE
Tekst: Margaret Heldor Melodi: Tom Næss


Tekst

Et tempel, en pagode. Folk bygget hellig rom.
Moske eller en kirke, verdifull helligdom.

Refr:
Og troen ble forskjellig...

Vers 3
Og mye ble fortalt dem og mangt ble skrevet ned.
om plikt og rett og galt og om hvordan finne fred.

Refr:
Og troen ble forskjellig...

Vers 4
Hvem hører alles bønner? Har vi en felles gud?
Hva er det som forener og gir oss levebud?.....

Refr: Og troen ble forskjellig...

Vers 5
Finns det en felles sannhet som verden kan forstå,
der lys og kraft i alle lar kjærligheten rå.

Refr:
Og troen ble forskjellig...


Lær bort sangen

Foresyng så strofe for strofe og la dem gjenta til du hører tekst og melodi er på plass før du går videre til neste strofe.

Til denne kan du eventuelt benytte singback:


Andre aktiviteter og lenker

Finn ut hvilken hellig skrift som hører til tilsvarende religion:

Bibelen
Koranen
Tripitaka
Tanach
Vedaene

Hinduisme
Buddhisme
Jødedom
Kristendom
Islam

  • Hva menes med å ”bygge bro mellom folk og tro”?

  • På hvilke måter kan vi bidra til å bygge bro mellom folk og (forskjellig) tro?

  • Hva betyr det å respektere andres tro? Er det viktig å respektere hverandres tro? Hvorfor?

  • Har du hørt om religionskriger? Hva er det? Kjenner du til noen eksempler på det?

  • Hva er likt for alle mennesker?

  • Mener dere at det er likhetstrekk ved noen av religionene?

  • Tror dere det kan finnes en felles Gud?

  • Kjenner dere de religiøse symbolene nederst på siden?

  • Prøv å plassere de religiøse symbolene langs denne tidslinjen med tanke på når religionene oppsto:

Skjermbilde 2018-12-23 kl. 01.25.47.png

(År 0 er regnet i forhold til Kristi fødsel)

Skjermbilde 2018-12-23 kl. 01.18.11.png

Nedlastinger

Bro mellom folk og tro - Noter