Pingvinvise

 

Fra “Knut og Fjompenissen”
Tekst: Målfrid Breivik. Melodi: Arild Jensen

Tekst

Det var trinn tre og helt…  

Til slutt: vi har 
en jord som snart har mindre enn vi tar. Bli med 
på trinnene i denne dansen, se, at vi 
kan ikke eie jorda, for vi har den kun til låns. 

Bli med og dans: 
La lalala lalala leia, lalala lalala leia, 
redde vår jord - en, to og tre - da får vi det bra. 
La lalala lalala leia, lalala lalala leia, 
redde vår jord - en, to og tre - da blir jorda glad. 

Så dans trinn en: 
Vær ren. Trinn to: 
O2. Trinn tre: 
Er sykle alt du kan 
og redd - vår jord! 

Trinn en: følg med, 
og husk at havet ikke er et sted som du 
kan bruke som en søppelplass. Nei snu og husk: 
at alt som du vil kaste er det andre som vil ha. 

Det var trinn en, og nå: 

Trinn to: snart er 
det ikke oksygen til alle her, nå må 
vi passe godt på plantene og så ett frø 
så jorda, barn og dyr og trær får puste godt igjen. 

Bli med og dans: 
La lalala lalala leia, lalala lalala leia, 
redde vår jord - en, to og tre - da får vi det bra. 
La lalala lalala leia, lalala lalala leia, 
redde vår jord - en, to og tre - da blir jorda glad. 

Trinn tre: husk på 
for jorda bør du sykle eller gå, vårt land 
vil en dag kanskje ligge under vann, så velg 
å forurense mindre ved å kjøre kollektivt. 


Lær bort sangen

Det er viktig at du selv kan sangen godt før du lærer den bort til gruppa. Hør på melodien nedenfor og spol tilbake på steder i sangen der du er usikker på tekst eller melodi.

Foresyng så strofe for strofe og la dem gjenta til du hører tekst og melodi er på plass før du går videre til neste strofe.

Andre aktiviteter og lenker

Dere kan også øve inn 2. og 3. stemme til sangen. Lær gjerne disse stemmene bort til små grupper med elever som du tenker vil kunne mestre en slik utfordring.

La hver av stemmene samles i hver sin sirkel først slik at elevene blir sikre på sin stemme. Etterhvert som elevene blir trygge kan man legge til noen elever på gruppa med 2. og 3. stemme, men husk at melodistemmen bør komme godt fram. Det kan derfor være en fordel at det er flest elever i denne gruppa.

Når alle stemmene er godt innøvd kan sirklene løses opp, og hele klassen kan stå i en stor halvsirkel.

Til denne kan du eventuelt benytte singback:

Oktober byr på både FN-dagen og årets TV-aksjon, og denne sangen kan passe fint inn i fellessamlinger i denne perioden.

Nedlastinger

Pingvinvise - Noter (sang og pianoarrangement)


Pingvinvise - Noter (sang og besifring)