Bevar vår jord

 

Tekst: Esther Traneberg Melodi: Niels Bystrup Arr: Tor Lindberg

Tekst

Vers 2
Vi lever og forgår, men mennesket består,
så lenge dagen blir i går, og to ser frem til neste år. Ennå kan gresset gro. Ennå kan noen tro.
Ennå er jorden underskjønn. Bevar den evig grønn..

Vers 1
En verden kan forgå. Vi skal og må forstå
at ingenting er sikkert, så det gjelder om å passe på.
Ennå er jorden grønn, og du naturens sønn,
fikk jorden selv i arv og lønn. Bevar den ren og grønn.


Lær bort sangen

Foresyng så strofe for strofe og la dem gjenta til du hører tekst og melodi er på plass før du går videre til neste strofe.

Til denne kan du eventuelt benytte singback:

Andre aktiviteter

Bærekraftig utvikling betyr at vi må utvikle verden slik at det vi trenger i dag ikke går på bekostning av det de som kommer etter oss har behov for.

  • Hva kan vi gjøre for å bevare jorda vår?

  • Lag en liste om hva vi må gjøre mer og mindre av for å lage en bærekraftig utvikling?
    Skriv alt dere kommer på uten å diskutere. Diskuter deretter og bli enige om de tre viktigste punktene i hver kolonne.


Nedlastinger

Bevar vår jord - Noter og tekst