Jeg vil finne opp et lite batteri

 

Melodi: Tom Næss Tekst: M. Heldor Arr: Øivind Madsen

Tekst

Refr.
:/: Jeg vil finne opp ... :/:

Vers 3
Jeg vil lage et nytt og supert fly.
Motor- som får kraften sin fra sol og sky. 
Sender ikke noe sprut
eller klimagasser ut.

Refr.
:/: Jeg vil finne opp ... :/:

Vers 4
Jeg skal bygge en liten fin modell,
og vil leke med den morgen også kveld. 
For mitt lille batteri
har en virk`lig stor verdi.

Refr.
:/: Jeg vil finne opp ... :/:

Refr.: 
:/: Jeg vil finne opp et lite batteri, 
som blir lada med fornybar energi. 
Et batteri- et batteri- et batteri 
som gjør verden glad og fri. :/:

Vers 1
Det kan drive en ferge som er stor. 
Ferga trenger ingen diger båtmotor. 
Båten svever over vann,
kanskje tar en tur på land.

Refr
:/: Jeg vil finne opp ...... :/:

Vers 2
Jeg vil skape en smart teknologi,
slik at biler gjennom gatene kan gli. 
Det blir aldri kollisjon.
Ja, det er min ambisjon.

Lær bort sangen

Foresyng så strofe for strofe og la dem gjenta til du hører tekst og melodi er på plass før du går videre til neste strofe.

Til denne kan du eventuelt benytte singback:

Andre aktiviteter

Oppgaver hentet fra Syng og Lær - naturfag:

• Visste du at verdens første batteriferge ble satt i drift i Norge i 2015. 1 millioner liter diesel blir erstattet med strøm.

• Forskere over hele verden jobber med å utvikle batterier som er små og lette, er laget på en miljøvennlig måte, skal kunne vare lenge, skal virke når det er kaldt og varmt og ikke forurense etter at de er oppbrukt. I Norge jobbes det spesielt med å utvikle små litiumbatterier.

• Lag en illustrasjon som passer til hvert av versene i sangen.

• Hva er forskjellen på en oppdagelse og en oppfinnelse?

• Finn eksempler på fornybar energi.

• Hva er fossilt brensel? Finn ut mer om fossilt brensel.

• Finn ut mer om nye og gamle oppfinnelser der det er brukt fornybar energi.

• Lag en modell av et transportmiddel som ikke er funnet opp enda, som bruker fornybar energi, for eksempel ved hjelp av et 9V batteri, en liten motor, ledninger, propell og en tomflaske, kartong, isopor eller noe annet du finner på.

Nedlastinger

Jeg vil finne opp et lite batteri - Noter og tekst