Barnekonvensjonen

 

Melodi: Tom Næss Tekst: Margaret Heldor

Tekst

Vers 4
Du kan si din mening og bli lyttet til
Tro og tanke kan du velge slik som du vil. Noen ting det kan du jo ha for deg selv. Aviser og media skal gjøre alle vel.

Vers 5
Staten den skal hjelpe far og moren din, hvis de ikke makter denne oppgaven sin. Har du blitt forlatt, mangler far og en mor, så hjelpes du videre helt fram til du blir stor.

Vers 6
Barn på sytten år skal ikke ut i krig.
Aller helst så skulle verden vært fredelig. Du har rett til hvile og lek: Syng og lær! La skolen bli gratis der hvor alle barna er.

Vers 1
FN har bestemt at barn skal ha det bra. 
Derfor finns et dokument om hva de skal ha. 
Det er mange regler om det som skal til 
De voksne kan slettes ikke gjøre hva de vil.

Vers 2
Barn, det er du helt til du er atten år.
Du skal ikke ertes no’ for hud eller hår.
Handlinger skal være til beste for deg,
og stat og foreldre de skal hjelpe deg på vei.

Vers 3
Barn skal leve godt og utvikle sitt jeg.
Du skal ha et navn og land som tilhører deg.
Helsa di er viktig, og må passes på.
For lege og medisiner, ja, det skal du få.


Lær bort sangen

Foresyng så strofe for strofe og la dem gjenta til du hører tekst og melodi er på plass før du går videre til neste strofe.

Til denne kan du eventuelt benytte singback:


Tips og triks

Barnekonvensjonen består egentlig av 42 punkter og ble vedtatt av FN (Forente nasjoner) i 1989. I 1954 bestemte FN at alle stater skulle ha en internasjonal barnedag for å øke forståelsen for barns situasjon og for å øke barns velferd. Datoen for FN`s barnedag bestemmes av hvert enkelt land, og her i Norge er dagen satt til første mandag i oktober. På FN- dagen 24. oktober feirer vi stiftelsen av FN i 1948.


Nedlastinger

Barnekonvensjonen - Noter