Bingo

 

Tekst: Trad.      Melodi: Trad. amerikansk

En søt sanglek i ring med partnerskifte – og taktartsskifte.

Tekst

Jeg har en bitte liten hund og Bingo er dens navn (2 x)

B-i-n-g-o, B-i-n-g-o, B-i-n-g-o, ja, Bingo er dens navn.

B-I-N-G-O.

 

Lær bort sangleken

Still opp parvis i en sirkel med fronten motsols.


Første linje: Parene leier hverandre og marsjerer fremover mens de synger.


Andre linje: Lukk ringen (alle leier hverandre) og gå videre motsols mens dere synger.


Tredje linje: Gå i kjede. Start med å ta partner i høyre hånd. Den personen som nå står med ansiktet mot deg skal du ta i venstre hånd. Det betyr: Den som opprinnelig stod innerst (til venstre) skal ta den som står ytterst til høyre i paret foran i venstre hånd. Den som stod ytterst (til høyre) skal ta den som står innerst (til venstre) i paret bak i venstre hånd.

Slik fortsetter dere å gå i slange. Alle går tre skritt per boktstav, til danser nr. 5. Denne får så en god klem mens man sier “Ooo!”

Hele dansen går så fra starten igjen, der alle er har fått en ny partner.

 

Tips og triks

I starten kan det være lurt å fortsette bevegelsen fra første linje også over i andre. Gå i kjede på B-I-N-G-O slik angitt. Når barna blir vant med hvem som går framover og hvem som går bakover blir linje 2 enklere å få til i overgangen til siste linje, som er den store utfordringen.


Den i paret som står innerst kan eventuelt ha på en caps eller hatt eller noe annet markant. Da blir det lettere å forklare hvem som skal gå i hvilken retning (for eksempel «Alle med caps skal gå armgang framover i danseretningen») og oppdage hvem som eventuelt er på ville veier…

Copyright © dette arr Norsk Noteservice as, Oslo. Publisert med tillatelse.