Come Follow Me

 

Tekst og melodi: John Hilton

En rolig, vakker 4-delt kanon, som opprinnelig er engelsk. Vi har også tatt med den norske versjonen.

Engelsk:

I kanon:

Tekst


Come follow, follow, follow,
follow, follow, follow me!


Whither shall I follow, follow, follow,
Whither shall I follow, follow thee?


To the greenwood, to the greenwood,
To the greenwood, greenwood tree!

Norsk:


Lær bort sangen

  1. Lær bort 2 og 2 takter av gangen (foresyng og la klassen herme). Prøv eventuelt hele første linje i ett, dvs. 4 takter. Under innøving vil det være til hjelp hvis læreren viser hvordan melodien beveger seg (tonehøyder) med hånden.
  2. Snakk om tekstens betydning og oversettelse hvis dere velger den engelske versjonen. Whither har sin opprinnelse fra Middle English, og igjen fra Old English hwider. Det er synonymt med whereabout, som gjerne brukes i dag. (Hvorhen på norsk).
  3. Når dere er klare for kanon: Plasser gruppene forskjellige steder i rommet for å skape en spennende atmosfære!

 

Tips og triks

  1. Lek dere med å synge sterkt og svakt, uttrykke stemninger som glad og trist og så videre.
  2. La en elev være dirigent og vise hver kanoninnsats!
  3. Ettersom sangen er om lag 400 år gammel, kan den passe fint i en historisk sammenheng. Be klassen synge den slik de antar at en fra engelsk overklasse ville ha sunget den, dernest som en fra arbeiderklassen.