Reven og rotta og grisen

 

Trad.

Liten historie om dyr som treffer på en gammel mann. En eller flere stemmer (ostinater) i tillegg, om ønskelig. Kan også synges i kanon.

Tekst

Det var reven og rotta og grisen
Som gikk seg en tur utpå isen
Så kom der fram en gammel mann
Med stav i hand og jaga dei på land
Det var reven og rotta og grisen.

Tekst ostinater (legg til én eller flere):
2. Reven (klapp), rotta (tramp) (over 4 slag)
3. Reven og rotta gikk seg en tur (over 6 slag)
4. På isen, på isen, de gikk seg en tur utpå isen (over 8 slag)

Lær bort sangen

  1. Øv inn melodien (1). Øv så inn stemmene 2, 3 og 4 (evt. færre) slik at alle kan dem godt.
  2. La stemme 2 synge noen takter alene. Så kommer stemme 3 inn, deretter stemme 4. Til slutt tar man med melodien, med eller uten bevegelser (la barna finne på hvilke bevegelser man kan vise for å illustrerer teksten).
  3. Husk å kreve tydelig tekst og å variere fremførelsen gjennom å bruke nyanser: Synge både svakt, sterkere, svakere, veldig svakt.

    Som kanon:
    Del opp i to eller flere grupper og syng sangen som kanon. Neste gruppe starter når gruppa før har sunget første linje (Det var reven og rotta og grisen). Legg eventuelt på stemmene i tillegg.

Tips og triks

Barna kan gjerne stå på forskjellige steder rundt om i rommet. På konsert kan gruppene også stå rundt publikum for å gi en flott auditiv effekt! Husk en tydelig puls gjennom hele framføringen

Andre aktiviteter og lenker

Dramatiser gjerne hele sangen ved å fordele rollene i historien.

 
Copyright © dette arr Norsk Noteservice as, Oslo. Publisert med tillatelse.