Dona Nobis Pacem

 

Trad.
Denne kanonen har sannsynligvis sitt opphav i Tyskland på 1500- eller 1600-tallet. Komponistens navn er ukjent, men den skal ha vært skrevet som en julesang. Også i dag fremføres den oftest ved juletider på grunn av sitt fredsbudskap, ikke minst i den katolske kirke. Den latinske teksten er del av Agnus Dei-tekstleddene i messen.

Tekst


Dona nobis pacem, pacem,
Dona nobis pacem

Dona nobis pacem, 
Dona nobis pacem

Dona nobis pacem, 
Dona nobis pacem

Oversettelse til norsk: Gi oss fred

Lær bort sangen

Foresyng en og en frase ut fra hva du tenker elevene kan klare å gjenta. La elevene gjenta til du hører melodienb er på plass. Gå så videre til neste del.