Klappelek (med Per Spelmann)

 

Morsom klappelek med bevegelser som krever litt konsentrasjon.


Lær bort sangen

Det er viktig at du selv kan sangen og bevegelsene godt før du lærer den bort til gruppa. Ta gjerne for deg bevegelsene først. Se videoen nedenfor og spol tilbake på steder der du er usikker på rytmen.


Lær bort del for del og la barna gjenta til bevegelsene er på plass før du går videre til neste del. Når alle kan bevegelsene på del 1 går man videre til del 2 etc. Sett på Per Spelmann eller andre sanger som går i 3/4 settes på til slutt.


Tips og triks

  • Det går fint å legge til bevegelser og endre klappeleken slik at den går i 4/4. Finn så kjente sanger som passer til 4/4-rytmen.