Tenn lys

 

Tekst: Eyvind Skeie     Melodi: Sigvald Tveit

Denne stadig svært populære julesangen ble opprinnelig skrevet til barne-TV-programmet Portveien 2, som først ble vist julen 1988.
I tillegg til tekst og melodi, finner du også en enkel overstemme på andre halvdel av sangen som en gruppe elever gjerne kan øve inn.

Tekst

Tenn lys ! 
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

Tenn lys !
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

Tenn lys!
Tre lys skal flamme for alle som må sloss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.

Tenn lys !
Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.

Tekst overstemme (på andre halvdel av versene):
1. Oo...
Må jord og himmel møtes, lys for det.

2. Oo...
Tenn lys for dem som gråter, trøste dem.

3. Oo...
Tenn lys for dem som kjemper for sin rett.

4. Oo...
Nå møtes jord og himmelbarn på strå.

Lær bort sangen

Foresyng linje for linje for elevene og la dem gjenta til du hører tekst og melodi er på plass.

Overstemme:
Se på instruksjonsvideoen og/eller noten (PDF nederst på siden) og lær deg stemmen(e). Lær bort til en gruppe elever som du tenker vil kunne mestre en slik utfordring. 

Andre aktiviteter og lenker

Til musikktimen - eller til noen elever som du vil gi en ekstra musikalsk utfordring: Lær dere noen spillestemmer til denne sangen! I heftet Sang, spill og sprell 2, Flerstemt sang og samspill 6-13 år (Tone Ophus, 2015), finner du forslag til spillestemmer på stavspill (klokkespill og xylofon) og evt. triangel. Du kan benytte én eller flere av stemmene, og instruksjonsvideoer beregnet på barn ligger på YouTube. I heftet finner du også vokale over- og understemmer dersom du ønsker å fordele flerstemmigheten noe mer enn i arrangementet på denne siden.