Jeg snører min sekk

 

Tekst: Margrethe Munte     Melodi: Mats Berg

Denne klassikeren er en herlig sang om vinteren, som kan bygges ut med rytmiske ostinater, bevegelser - og kanskje et lite skuespill.

Tekst

Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski,
nå lyser det så fagert i heien.
Fra ovnskroken vekk, så glad og så fri
mot store hvite skogen tar jeg veien.

I fykende fei, jeg baner meg en vei
blant vinterkledde stubber og steiner.
Den susende vind, meg stryker om kinn,
og snøen drysser ned fra lave greiner.

De vinger på fot gir liv og lyst og mot!
Nå stevner jeg mot høyeste tinden!
Alt tungt og alt trått, alt smålig og grått,
det stryker og det fyker vekk med vinden.

Og når jeg ser opp, og skuer jeg fra topp
den lyse dal med skoglier blandet,
da banker mitt bryst, av jublende lyst:
Jeg elsker, å, jeg elsker dette landet!

Lær bort sangen

Denne sangen innbyr til å lage beskrivende bevegelser, noe som også kan lette innlæringen. Lær bort én og én linje mens du viser bevegelsene. Her kan du velge å synge fra start, eller kanskje si eller hviske teksten som barna repeterer før dere tar med melodien.

Forsøk å skape en stemning rundt sangen, enten ved å fortelle om hvordan det var å leve i Norge på den tiden sangen ble skrevet, eller male fram en situasjon i dag hvor man sitter foran ovnen og ser snøen utenfor, og fyker i vei på ski.

Tips og triks

Velg noen av ordene og lag enkle rytmiske ostinater med bevegelser til. Du hører et eksempel her:

Forslag til rytmeostinater med bevegelser, som gjentas gjennom hele verset:

1. vers: Ski, sekk og ski!  - Stavtak hver gang dere sier "Ski".

2. vers: Fykende fei! - Fykende bevegelse med høyre hånd (mot venstre) hver gang dere sier bokstaven "F".

3. vers: Liv, lyst og mot! - "Liv": Høyre knyttneve slås på brystet, "lyst": Begge knyttnevene i været på høyde med ørene, "mot": tommel opp på høyre hånd.

4. vers: Skue fra topp! - "Skue": Skue utover, med høyre hånd mot pannen, "fra topp": Strekke ut armene og se ned fra en høy topp.

Siste linje: Alle synger melodien, og legger begge hendene til hjertet på "Jeg elsker, å, jeg elsker", og strekker fram armene og håndflatene på "dette landet".

Dette er vårt forslag - kanskje har dine elever helt andre idéer?

Andre aktiviteter og lenker

Lag et lite skuespill til sangen som kan vises på en fellessamling eller for foreldrene. For de minste kan det være en liten skitur med noen av elevene, som illustrerer sangen. Med de eldste elevene kan det være en humoristisk liten sketsj om alt som går galt på en skitur, som står i kontrast til innholdet i sangen. Her har sikkert elevene noen gode idéer!