Snøkrystaller

 

Tekst: Ruth Sommerfeldt Jacobsen

Vakker snø-poesi der man sier diktet sammen og gjør bevegelser til.
Diktet har også fått en pentaton melodi, fire ostinater som synges eller sies og et enkelt stavspillostinat. Dermed er det duket for flere mulige framføringer!

Tekst

Snøkrystaller
Snø som faller
Snø på trærne
Snø på klærne
Snø på bakken
Snø i nakken

Lær bort...

Lær bort diktet
Bruk hermegåsa-metoden i første omgang før dere kan si og gjøre hele diktet sammen.

Lær bort melodien (se note på PDF nederst på siden)
Foresyng linje for linje og la elevene gjenta til de kan den. Legg på bevegelser. Bevegelsene fortsetter  i pausene, jfr. video under (kommer snart...).  
Denne melodien er det meningen å synge i to grupper som en kanon, der gruppe 2 starter én takt etter gruppe 1, dvs. der gruppe 1 har pause. Dere kan også dele opp ytterligere og ha nye innsatser etter en takt. I og med at melodien er pentaton (femtoneskala) vil det klinge fint selv med mangestemmig kanon.

Lær bort ostinater (se note på PDF nederst på siden)
Syng hvert av de fire ostinatene og la klassen gjenta. Hele klassen kan godt lære alle ostinatene først, så kan dere dele inn i grupper etterpå og bestemme hvem som tar ansvar for hvert av dem og for melodien. Dere kan også velge å ta bare ett eller noen av ostinatene. Forslag til bevegelser ser du på videoen. 

Lær bort xylofonostinatet
Har dere en xylofon (evt. et klokkespill), låter det flott å spille ostinatet til gjennom hele sangen. Fjern gjerne den dypeste E-en og G-en, så blir det lettere å treffe tonene i ostinatet (D, F og A.)

Tips og triks

Lag en fremføring der dere bruker diktet, sangen og ostinatene på ulikt vis. Ta elevene med på råd, og be dem komme med forslag til 

  • hvordan dere kan starte (med et ostinat? Med et stavspill? Med diktet? En eller alle?)
  • hvilken rekkefølge dere vil ha på elementene dere velger (bygge opp? Skape kontraster?)
  • hvordan dere kan avslutte (slik dere startet? Alle si diktet? La et og et ostinat avslutte?)

Prøv gjerne ut flere idéer, og vurder hva dere likte best. Dette vil være en god måte å involvere elevene i en estetisk arbeidsprosess.

Andre aktiviteter og lenker

Til kunst og håndverktimen: Lag snøkrystaller i papir og heng opp i vinduene! Vis gjerne elevene noen eksempler på hva en kan gjøre først, slik at de får inspirasjon og idéer.