Little Snowflake

 

Ukjent opphav

 

Tekst

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…
falling on my head.

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…
falling on my nose.

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…
falling in my hand.

Falling on my head.
Falling on my nose.
Falling in my hand.
Snowflake, snowflake, little snowflake…

Hør singbackversjon på Youtube.

Norsk versjon:

Snøfnugg, snøfnugg, lille snøfnugg
lille snøflak faller ned fra sky
Snøflak, snøflak, lille snøflak
faller, faller, faller, faller, faller,
faller, faller faller, faller...
ned på hodet mitt.

osv.

Lær bort sangen

1. Syng de to første linjene mens du gjør enkle "snøflak"-bevegelser,, og spør elevene om de kan gjette hva sangen handler om. Syng flere ganger, og be så elevene si de enkelte ordene før dere synger disse linjene sammen.

2. Før du synger videre forbereder du elevene på at snøflakene kommer til å lande et sted - men hvor? Syng resten av sangen og se om elevene forstår ut fra ordet "head" hvor snøflakene lander. Legg så til bevegelser som ender med å lande på hodet. Be nå elevene synge med på denne delen. Gi litt ekstra oppmerksomhet til "falling"-delen slik at elevene finner tonene - vis gjerne melodiens bevegelser med hendene.

3. Syng sammen fra start med enkle bevegelser. Når andre verset kommer kan du forberede elevene på at snøen vil landet på nesa . noen som vet hva det er på engelsk? Og så synger vi. Og så videre...

Tips og triks

Legg til enkle og stille "snø-bevegelser" som symboliserer teksten. Det gjør det både mer stemningsfullt og samtidig enklere å lære både tekst og melodi. Be gjerne elevene finne på bevegelsene, og sett sammen til en hel koreografi.

Andre aktiviteter og lenker

Lag snøkrystaller i papir og bruk dem når dere synger sangen. Lag en enkel koreografi der barna bruker sine egne snøkrystaller og framfør på juleavslutning!