Three Blind Mice

 

Engelsk trad.

En morsom sang som kan gjøres med bevegelser, i kanon og som en quodlibet.

Tekst

① Three blind mice,
    three blind mice.
② See how they run!
    See how they run!
③ They all ran after the farmer's wife,
    She cut off their tails with a carving knife,
④ You never saw such a sight in your life as
    three blind mice.

Lær bort sangen

Syng hele sangen for elevene og vis bevegelsene, eller vis videoen over. La elevene så herme etter deg på de to første tekstleddene. Den tredje delen repeteres ikke og har mye tekst, så sett ned tempoet og foresyng hver av linjene med tydelig diksjon. Repeter så mange ganger det er behov for før dere går videre på siste del, som delvis gjøres på samme vis.

Tips og triks

Denne sangen gjør seg godt i kanon. Dere kan dele i opp til fire. Uansett er det lurt å starte med å dele i to, slik dere kan se i videoen under:

Andre aktiviteter og lenker

Syng sangen som en quodlibet! Dvs. samtidig med en eller flere andre sanger. Three Blind Mice passer kjempefint sammen med Row, Row, Row Your Boat og Are You Sleeping. (Du finner noter på alle tre nederst på siden som PDF.) Del klassen i to og prøv to av dem sammen først før dere eventuelt setter på den tredje. De to førstnevnte vil høres slik ut sammen (legg merke til at Three Blind Mice starter på tersen, dvs. 3 trinn, mens Row, Row... starter på grunntonen):

Har dere fellessamlinger på skolen? Fordel de tre sangene på hver av klassene, slik at det blir enklere å holde hver sin melodi. Row, Row, Row Your Boat og Are You Sleeping starter begge på grunntonen, mens Three Blind Mice starter på tersen. Sett gjerne inn en og en sang, slik at dere kan lytte til hvor fint det blir når enda en melodi legges til. 

Du kan høre hvordan Row, Row, Row Your Boat og Are You Sleeping høres ut her:

Mer om quodlibets og andre eksempler på sanger som passer å synge samtidig finner du her.

Copyright © dette arr Norsk Noteservice as, Oslo. Publisert med tillatelse.