Vannvise

 

Tekst: Lennart Hellsing. Til norsk ved Leif Ramfjord
Melodi: Lille Bror Søderlund

Tekst

Drypp, dropp, drypp dropp,
Drypp, dropp, drypp dropp.
Hva er det som regner på våre paraplyer?
Hva er det som regner ned fra skyer?
Jo, vann, vann, vann, vann, bare vanlig vann.

Lær bort sangen

Det er viktig at du selv kan sangen godt før du lærer den bort til gruppa. Hør på melodien nedenfor og spol tilbake på steder i sangen der du er usikker på tekst eller melodi.

Foresyng så strofe for strofe og la dem gjenta til du hører tekst og melodi er på plass før du går videre til neste strofe.

Til sangen kan man legge på rytmekomp av bevegelser som illuderer regn.

Lær bort bevegelsene til klassen og la rytmekompet gå slik at det sitter godt før du setter på sangen. Alternativt kan du lære bort bevegelsene til en gruppe elever som du tenker vil kunne mestre en slik utfordring slik at en gruppe synger og en annen gruppe tar bevegelsene.

Tips og triks

Varier eventuelt rytmekompet fra gang til gang. Finner dere andre bevegelser som illuderer regn?

Flere vers:
Drypp, dropp, osv.
Hva er det i skyen droppe i det blå?
Hva er det som båene flyter på?
Jo, vann osv.

Hva er det vi bader og svømmer iblant?
Hva er det so klukker imot strand?

Hva er det som fryser og blir til snø og is?
Jeg tror dere vet det, helt presis.

Hva er det man fyller i kjøler’n på en bil?
Hva er det som drypper av en sil?

Finn også på nye vers selv!

Andre aktiviteter og lenker

“Vannvise” kan gjerne brukes i fellessamlinger på høsten.