Throw and Catch

 

Created by Skura - From East London in South Africa


Tekst

Na na na na na na na
Na na na na na na na
Na na na na na na na
Jikeleza

Throw catch

Throw catch
Throw catch 
Throw catch 
Jikeleza

Throw catch
Throw catch 
Throw catch 
Jikeleza

Jikeleza = turn around (Xhosa)


Lær bort sangen

Det er viktig at du selv kan sangen godt før du lærer den bort til gruppa. Hør på melodien nedenfor og spol tilbake på steder i sangen der du er usikker på tekst eller melodi.

Foresyng så strofe for strofe og la dem gjenta til du hører tekst og melodi er på plass før du går videre til neste strofe.


Dere kan også øve inn overstemmen til sangen. Lær gjerne denne stemmen bort til en liten gruppe elever som du tenker vil kunne mestre en slik utfordring.


Dere kan også øve inn understemmen til sangen på samme måte som dere gjorde med overstemmen.


Singback

Til denne kan du eventuelt benytte singback:


Tips og triks

La gjerne hver av stemmene samles i hver sin sirkel først slik at elevene blir sikre på sin stemme. Etterhvert som elevene blir trygge kan man legge til noen elever på gruppa med overstemmen og det samme med understemmen, men husk at melodistemmen bør komme godt fram. Det kan derfor være en fordel at det er flest elever i denne gruppa.

Når alle stemmene er godt innøvd kan sirklene løses opp, og hele klassen kan stå i en stor halvsirkel.


Nedlastinger

Throw and Catch - Noter