This Little Light of Mine

 

Trad. Arr: Kari Ala-Pøllänen


Tekst

Del B
I’ve home in gloryland that outshines the sun
I’ve home in gloryland that outshines the sun
I’ve home in gloryland that outshines the sun
Way beyond the blue.

Del A
This little light of mine, I'm gonna let it shine
This little light of mine, I'm gonna let it shine
This little light of mine, I'm gonna let it shine
Let it shine, Let it shine,
Let it shine!


Lær bort sangen

Det er viktig at du selv kan sangen godt før du lærer den bort til gruppa. Hør på melodien nedenfor og spol tilbake på steder i sangen der du er usikker på tekst eller melodi.

Foresyng så strofe for strofe og la dem gjenta til du hører tekst og melodi er på plass før du går videre til neste strofe.


Dere kan også øve inn overstemmen til sangen. Lær gjerne denne stemmen bort til en liten gruppe elever som du tenker vil kunne mestre en slik utfordring.


Dere kan også øve inn understemmen til sangen på samme måte som dere gjorde med overstemmen.


Singback

Til denne kan du eventuelt benytte singback:


Tips og triks

La hver av stemmene samles i hver sin sirkel først slik at elevene blir sikre på sin stemme. Etterhvert som elevene blir trygge kan man legge til noen elever på gruppa med overstemmen, men husk at melodistemmen bør komme godt fram. Det kan derfor være en fordel at det er flest elever i denne gruppa. Når begge stemmene er godt innøvd kan sirklene løses opp, og hele klassen kan stå i en stor halvsirkel.


Nedlastinger

This Little Light of Mine - Noter