Lange dager, lyse netter

 

Ungarn TS

Tekst

Lange dager lyse netter er forbi.
Høstens vinder spiller opp sin melodi.
Løvet faller av, fugl flyr over hav.
Min sommer, farvel, takk for alt du gav.

Lær bort sangen

Det er viktig at du selv kan sangen godt før du lærer den bort til gruppa. Hør på melodien nedenfor og spol tilbake på steder i sangen der du er usikker på tekst eller melodi.

Foresyng så strofe for strofe og la dem gjenta til du hører tekst og melodi er på plass før du går videre til neste strofe.


Dere kan også øve inn en 2. stemme til sangen. Lær gjerne denne stemmen bort til en liten gruppe elever som du tenker vil kunne mestre en slik utfordring.

La hver av stemmene samles i hver sin sirkel først slik at elevene blir sikre på sin stemme. Etterhvert som elevene blir trygge kan man legge til noen elever på gruppa med 2. stemme, men husk at melodistemmen bør komme godt fram. Det kan derfor være en fordel at det er flest elever i denne gruppa.

Når begge stemmene er godt innøvd kan sirklene løses opp, og hele klassen kan stå i en stor halvsirkel.


Andre aktiviteter og lenker

Sangen passer fint på samlingsstunder med tema høst.