Pick a Bale of Cotton

 

Trad.

Dette er en morsom bevegelsessang der man trenger litt plass til å bevege seg i klasserommet. Det er en arbeidssang, en negro spiritual fra Amerika, og kommer fra den tiden da slavene på plantasjene i sydlige delene av Amerika sang mens de arbeidet for å orke overleve.

Tekst

A-del:
Jump down, turn around - pick a bale of cotton
Jump down, turn around - pick a bale a day

B-del:
Oh, Lordy, pick a bale of cotton
Oh, Lordy, pick a bale a day


Fri oversettelse:
Hopp ned, snu deg rundt, plukk opp en ball med bomull
Hopp ned, snu deg rundt, plukk en ball (bomull) per dag
Åh, Herre - plukk opp en ball med bomull
Åh, Herre - plukk en ball per dag

Lær bort sangen

Øv først inn melodien del for del. La barna stå par om par. Sett på bevegelsene.


Andre aktiviteter og lenker

Man kan også synge denne sangen som en felles sanglek. Barn står mot hverandre i par (2 rekker).

A-delen:

Klapp på følgende måte:
Jump klapp på egne knær
down klapp i egne hender
turn a- klapp mot kameratens hender
tound klapp i egne hender
Pick a klapp på egne knær
bale of klapp i egne hender
cotton klapp mot kameratens hender
(pause) klapp i egne hender

Du rekker klappemønsteret fire ganger i løpet av sangens A-del

B-delen (Oh, Lordy) :

Barna former en tunnel (parene holder hverandres hender høyt mot hverandre). Det paret som står ved den ene enden av tunnelen tar hverandre i hendene og går gjennom tunnelen til den andre enden. Deretter blir de igjen en del av tunnelen. Slik «flytter» tunnelen fremover. Når man kommer til A-delen i sangen så står man igjen og synger og klapper mot hverandre.