Rock My Soul!

 

Ukjent opphav 

Dette er en negro-spiritual kortsang i tre deler som kan være en fin inngang til å synge en enkel sang flerstemt.

Tekst

Del 1:
Rock my soul in the bosom of Abraham
Rock my soul in the bosom of Abraham
Rock my soul in the bosom of Abraham
Oh, rock my soul!

Del 2:
So high, you can´t get over it.
So low, you can´t get under it.
So wide, you can´t get ´round it.
Oh, rock my soul!

Del 3:
Rock my soul!
Rock my soul!
Rock my soul!
Oh, rock my soul!

Fri beskrivelse av tekstens betydning

«Rock my soul» betyr «å bli berørt, å bli påvirket i sjelen».
Å «hvile i Abrahams skjøte» kan forstås som at man får hvile i Faderens trygge favn (innenfor kirken så symboliserer Abraham ofte Gud). Den er så høy at man ikke kan gå over den, så lav at man ikke kan gå under den og så vid at man ikke kan gå rundt den – dvs. at den er så altomfattende.

Lær bort sangen

Fortell først gjerne hva sangen handler om, si noe om hva en negro spiritual er for noe (kristne sanger som ble skapt av afrikanske slaver i USA) og beskriv litt hvilken bakgrunn disse sangene har.

Rock my soul fungerer fint som kanon (3 grupper). Øv først hver del for seg så det sitter godt før man setter sammen.

Man kan også dele klassen i tre og la hver gruppe kun synge én del hver slik at det blir som en trestemmig sang.


Tips og triks

Vis gjerne med hånden når tonehøyden bytter innenfor melodien. La barna gjerne knipse med fingrene for å enklere holde på og kjenne pulsen godt.

Nedlastinger

Rock My Soul! - Noter