Skoflyttesang

 

Tekst og melodi: Tone Ophus

Morsom sanglek i ring der man synger samtidig som man flytter sko så godt man kan.

Tekst

Her skal du få min venstre sko.
Lukten er sikkert ikke god.
Det er fordi at alle her
har så sure tær!
Sud’liatten tei, sud’liatten dei.
Her er en ny fra meg! Eller: Nå går vi andre vei!

Lær bort sangen

Sitt på knærne i ring.

  • Alle tar av sin venstre sko og setter den på gulvet foran seg. På eneren i hver takt flytter alle den skoen som står foran seg et ”hakk” til venstre.
  • På slutten av sangen kan man etter hvert synge ”Nå går vi andre vei”. Etter dette sendes skoene til høyre i stedet for til venstre. Fortsetter man å synge dette, vil man altså veksle mellom å sende skoene til venstre og til høyre for hvert vers.

Tips og triks

Øv på bare å flytte skoene i takt dersom du skjønner at det kan by på utfordringer. Det kan være nyttig å presisere at alle skal sette en sko ned foran sidemannen på det første ordet i sangen, "Her". Av den grunn kan dere godt trene på flyttingen ved å si "her og her og..." (1 - 2 - 1 - 2...)

Andre aktiviteter og lenker

Rundt om i verden, ikke minst på det afrikanske kontinent,  finnes det mange "passing-songs" der ulike gjenstander (sko, stener, trebiter mm) sendes fra den ene til den andre, noen ganger i et bestemt mønster.
Hva med å lage deres egen sang? Hva kan dere flytte? Kanskje har noen lyst til å lage forslag til tekst, og deretter noen lage melodi til?