Bjelleklang

 

Tekst og melodi: James Lord Pierpont
 Oversatt fra engelsk til norsk av Juul Hansen

Denne kjente julesangen ("Jingle Bells") het opprinnelig "One Horse Open Sleigh" og ble laget i forbindelse med Thanksgiving. Den skal ha vært oppført i Boston, USA, allerede i 1857 og ble fort adoptert som julesang.
Under finner du også en iørefallende understemme som deler av klassen kan øve inn om dere vil.

Tekst

Bjelleklang, bjelleklang, over skog og hei.
Hør på bjellens muntre klang når Blakken drar i vei.
Følg oss ut, følg oss ut, over mo og myr
der hvor veien slynger seg i skogens eventyr.

Det klinger over heien en munter melodi
som fuglene i heien så muntert stemmer i.

Bjelleklang, bjelleklang, over skog og hei.
Hør på bjellens muntre klang når Blakken drar i vei.

Understemme:

Bjelleklang, bjelleklang, over skog og hei.
Hør på bjellens muntre klang når Blakken drar i vei.
Følg oss ut, følg oss ut, over mo og myr
veien slynger seg i skogens eventyr.

Det klinger en melodi
fuglene så muntert stemmer i.

Bjelleklang, bjelleklang, over skog og hei.
Hør på bjellens klang når Blakken drar i vei.

Lær bort sangen

Melodi: Hvis behov, kan sangen læres linje for linje ved spørsmål-svar-metoden.

Understemme: Se instruksjonsvideo under og note nederst på siden.

Tips og triks

I tillegg til melodi og eventuelt understemme kan en gruppe imitere lyden av hestesko mot brostein med klikk-klakk-lyder, jfr. video. Kanskje kan de lage noen vrinskelyder underveis også?

Forslag:
Er noen i klassen gode til å plystre? Legg inn et plystrevers som del av sangen! Syng f.eks. hele sangen to ganger, og start runde nr. 2 med plystring på A-delen, dvs. fram til "Det klinger over heien". 

Vedlegg