Kråkevisa

 

En av våre mest utbredte folkeviser av typen middelalderballader. Finnes også i Danmark, Sverige og på Færøyene. Går også under navnet "Mannen og kråka" og "Bonden og kråka". 

Tekst

Av tarmane gjorde han tolv par reip,
og klørne dem brukte'n til møkkagreip. 

Og nebbet han brukte til kyrkjebåt,
so folk kunde sigla båd' frå og åt.

Og munnen han brukte til mala korn,
og øyro han gjorde til tutarhorn.              

Av augo so gjorde han stoveglas,
og nakken han sette på kyrkja til stas.

Og den som 'kje kråka kan nytte so,
han vøre 'kje verd ei kråke å få.

* Disse to linjene gjentas i hvert vers, og tilpasser seg teksten i verset.

Flere vers finnes i boken Sang i Norge.

Og mannen han gjekk seg i veaskog
Hei fara i veaskog.
Då sat der ei kråke i lunden og gol!
Hei fara, faltu, riltu, raltu ra!*

Og mannen han tenkte med sjølve seg,
Hei fara med sjølve seg:*
Skal tru om den kråka vil drepa meg?
Hei fara, faltu, riltu, raltu ra!*

Og mannen han spente sin boge for kne,
so skaut han den kråka so ho datt ned. 

Av skinnet so gjorde han tolv par skor;
det beste paret det gav han til mor.

Og kjøtet han salta i tunner og fat,
og tunga den hadde'n til jolemat!

 

Lær bort sangen

På denne sangen passer det godt å ha en solist på 1. og 3. verselinje, mens alle svarer Hei fara osv. på 2. og 4. Fordel gjerne versene mellom barna.  Her gjelder det imidlertid å synge sterkt og tydelig nok til at resten oppfatter teksten og vet hva de skal svare!

Dersom du ønsker å vise sangteksten på skjerm eller printe ut, finner du den som pdf nederst på siden.

Tips og triks

  1. Dans Færøysteg til! Lag en ring eller en lang rekke, hvor alle holder hender opp litt over albuehøyde. Ringen eller rekken skal bukte seg inn og ut. Pass på at alle går nokså tett inntil hverandre. Gå to steg til venstre og ett til høyre mens dere passer på å svikte lett i knærne for hvert steg slik at de danses, og ikke gås. Dette gjentas.
    Variant: Etter at dere har gjort dansetrinnet to ganger har dere kommet til ”gol!” (i første vers). Klapp så én gang og gå rundt dere selv (mot høyre) på fire skritt (”Hei fara”). For å rekke alle fire skrittene får dere en liten pause i sangen før dere igjen gjør trinnet én gang («faltu riltu…»).
  2. Bruk gjerne en håndtromme for å holde takten (annethvert slag sterkt og svakt). Hvis dere ønsker kan dette forsterkes ved at noen elever synger ”nå-nå” eller ”krå-ka” (eller et annet tostavelsesord som passer til verset) på grunntonen (E) gjennom hele sangen. 
  3. Lag et kvintostinat som skal ligge gjennomgående under hele sangen: Syng for eksempel "Krå-ka" på 1. og 5. skalatrinn, dvs. E og H, jfr. video. Kan eventuelt også spilles på et stavspill. Må ikke overdøve melodien.

Andre aktiviteter og lenker

Gjør teksten mer forståelig ved å dramatisere den, eller tegne hvert vers slik at dere får en slags tegneserie til å henge på veggen. Elevene kan også lage hver sin tegneserie - kanskje vil noen dikte nye vers og nye ruter til tegneserien?

 
Copyright © dette arr Norsk Noteservice as, Oslo. Publisert med tillatelse.