Seidama

 

Slåttestev fra Telemark

Folketone med enkel tekst og mange muligheter. "Seidama" skal ha vært brukt som nordisk hilsningsuttrykk.
Du kan høre selve melodien i starten av videoen lenger ned på siden. Sangen kan synges slik, eller dere kan prøve å synge den i kvarter eller kvinter etter hvert, slik vist i videoene nedenfor. Den kan også synges med tre enkle ostinater slik vist under. Lag gjerne dans, bevegelser eller bodygroove til!
 

Tekst

Seidama deidama deidam då
seidama deidama dåa
Seidama deidama deidam då
seidama deidama dåa
Seidama deidama deidam då
deidam då
seidama deidama deidama deidama
deidama deidama dåa

Lær bort sangen

Sangen består av tre ulike melodiske deler, hvorav den første repeteres.  

  1. Foresyng linje 1 og 2, klassen hermer.

  2. Foresyng linje 5 og 6, klassen hermer.

  3. Foresyng linje 7 og 8, gjerne mens du dirigerer eller på annen måte viser hvor mange ganger de skal synge her mens klassen hermer.

Tips og triks

1. Syng sangen i kvinter (dvs. start på 1. og 5. trinn i skalaen)! Se video (melodi og i kvinter).

2. Syng sangen i kvarter (dvs. start på 1. og 4. trinn i skalaen)! Se video (melodi og i kvarter).

3. Syng sangen akkompagnert av tre enkle, vokale ostinater som du kan lære deg her. Ostinatene er lånt fra boka Raffe Riff av Elisabeth Anvik, Liv Anna Hagen og Siri Haukenes.

Andre aktiviteter og lenker

  1. Fortell elevene at "seidama" skal ha vært brukt som nordisk hilsningsuttrykk. Be dem i grupper på minst 8 lage en ringdans som passer til sangen der hilsning inngår. Legger de merke til noe spesielt med takten i del to av sangen? Hvilke konsekvenser får dette for dansen der?

  2. Vis hver av gruppenes dans for hverandre.

  3. Sett sammen til en dans bestående av de bevegelsene dere likte best og dans hele dansen sammen. Kanskje velger dere å benytte en av gruppenes dans i sin helhet, eller at dere setter sammen en ny dans bestående av ulike deler fra de ulike gruppene.

  4. Fremfør dansen deres for trinnet, på fellessamlinger eller for foreldre ved neste skoleavslutning!