Joik etter Sanna Valvanne

 


Vakker joik etter den finske pedagogen Sanna Valvanne. Enkel flerstemmighet.

Tekst

Gutter/Gruppe 1 (understemme):   
Hej, lå hej, lå hej, lå hej!
Lå hej, lå hej, lå hej, lå hej!

Jenter/Gruppe 2 (melodi):
Hej, å, lå-e, låe-lej - a, 
Låå, hej, å, lå-e, låe, lej-a
Låå, hej, å, lå-e, låe, lej-a
Låå, hej, å, lå-e, låe, lej - a!

Lær bort sangen

Sangen synges flerstemt med understemme og melodi. Det kan også legges en overstemme på melodien, jfr. video. Dere kan også prøve å synge sangen langsomt og mykt og med en helt annen stemning enn på videoen.