Min høyre sko

 


Tekst og melodi: Tone Ophus

Morsom regle som sies mens man går. Fokuserer på betoning og rytmikk. Bør benyttes etter å ha tatt Min venstre fot.

Tekst

Min høyre sko er også go’.
Tror den er størrelse førtito og er
tresko med venstresving.
(Høyre, høyre, høyre, høyre)

Lær bort sangen

  1. Vis regla, jfr. video.
  2. Vis og lær bort hopp-sa-sa-trinnet dersom dette er ukjent for noen.
  3. Barna henger seg på deg. Gjenta flere ganger.

Tips og triks

Denne regla er fin å bruke...

  • etter at dere har tatt Min venstre fot (se egen side)
  • på vei til eller fra et sted (i korridoren, skolegården, på tur...)