Bæ, bæ lille lam - 3-stemt

 

Tekst og musikk: Alice Tegner.  2. og 3. stemme: Ukjent opprinnelse

Her er en fin måte å "jazze opp" vår kanskje mest kjente barnesang på. Kople disse to melodiøse stemmene på selve melodien, og dere vil garantert få en god sangopplevelse!

Tekst

2. stemme: (starttone A hvis dere tar sangen i F-dur)
Bittelille lammet, bittelille lammet, bæ, bæ bæ (2 x)
Og det var - ull til far og ull til mor og det var
ull til far og ull til bittelille lammet.

3. stemme: (starttone F i F-dur)
Bæ, bæ, bæ, bæ, 
bæ, bæ, bittelille lammet
Bæ, bæ, bæ, bæ, 
bæ, bæ, bæ. Og det var
ull til far og ull til mor og det var
ull til far og ull til bittelille lammet.

Lær bort sangen

  1. Foresyng stemmen. Bruk så "spørsmål og svar-metoden" der du synger strofe for strofe og lar elevene gjenta. Pek gjerne på deg selv når du synger, og på klassen når du vil de skal synge. Gå videre når du hører at tekst og melodi er på plass.
  2. Bygg opp sangen ved for eksempel å la 3. stemme (bass-linje) starte og synge en hel runde før 2. stemme settes inn. Deretter legger man på melodien. Viktig at melodien gjennomgående er stødig. En mulig måte å avslutte sangen på er å stoppe melodien og la 2. og 3. stemme fortsette å synge sin A-del som ender med "bæ, bæ, bæ" én gang. Gi tydelig avslag her, eller avtal med elevene på forhånd hva som blir gangen i sangen.

Tips og triks

  1. Sørg for at dere beholder samme puls i alle av stemmene! Vær tydelig i kroppsspråket ved for eksempel å gå puls og knipse mellom slagene (på "off-beaten"), slik at du holder det hele sammen. 
  2. La hver av stemmene samles i hver sin gruppe først, slik at elevene blir sikre på sin stemme. Lag så en felles ring eller en koroppstilling slik at dere kan se og høre både egen stemme og hverandre, og ikke minst den som leder det hele.
  3. Dersom du opplever at elevene er trygge på sin stemme, kan dere prøve å bevege dere rundt i rommet samtidig som dere synger. Gå parvis eller enkeltvis, alt etter behov, og møt hverandres blikk mens dere prøver å fastholde egen stemme. Dette er en fin musikalsk såvel som sosial trening!
  4. Sangen egner seg godt til fellessamlinger der de eldste elevene har øvd inn 2. og 3. stemme, mens de yngste synger melodi. 

Andre aktiviteter

Legg på en bodygroove eller to! Dere kan for eksempel la de som synger melodien eller 3. stemmen gjøre en rockegroove samtidig.