Numbers

 

Trad.

Tellesang der vi synger tallene opp til 8, samtidig som vi synger på det vi i musikk kaller trinntall.

Tekst

One
one two one
one two three two one
osv. til
one two three four five six seven eight seven six five four three two one.

Lær bort sangen

Syng gjennom sangen en gang slik at elevene oppfatter systemet. Så synger dere sammen. Kople gjerne på fingre eller tall på tavla, vegg eller skjerm slik at elevene kopler form med innhold.
Dette eksempelet viser sangen på engelsk, men prøv gjerne på alle mulige andre språk dere ønsker å lære eller som snakkes av noen i klassen!

Tips og triks

  1. Sangen kan også tas i en musikktime og koples på noter. Tegn da en skala fra C opp til neste C, og pek på notene mens dere fortsatt synger trinntallene. Deretter kan dere synge samme sang på notenavn, som kan skrives under.
  2. Syng sangen i kanon med 2 eller flere grupper. Sett inn neste gruppe etter at en gruppe har sunget "one, one two", dvs. etter 2 taktslag, jfr. video.
 

Copyright © dette arr Norsk Noteservice as, Oslo. Publisert med tillatelse.