Bordun og ostinater - enkelt komp

 


En bordun er en tone eller en akkord som synges uendret mens noen andre synger melodien. Bruk grunntonen i sangen, og legg gjerne på kvinten (fire toner opp fra grunntonen) hvis dere vil.

For å gjøre denne stemmen litt mer levende, kan du lage et ostinat ut av bordunen: Finn en god rytme som kler sangen og er lett å gjenta, og syng bordunen på stavelser som la, lo, na eller do - eller bruk stavelser fra sangen, som "krå-ka" eller "kjer-ring". Det er enkelt å lage tilsvarende ostinater til mange sanger. Eksperimenter og lek!

Kvintostinat (med Kjerringa med staven og Rolandskvadet):

Kråkevisa (med kvintostinat):

Hanen stend på stabburshella (med kvint- og taleostinat):

Tips til flere sanger som låter fint med bordun eller ostinat:

  • Det står ein friar uti garde
  • Ormen Lange (Vilja de høyra kvedet mitt)
  • Per Spelmann
  • Høyt på en grein en kråke satt