Parallellsang - start på ulike toner

 


Parallellsang går ut på at to eller flere grupper synger samme sang, men starter på ulike toner. Lydbildet kan gi assosiasjoner til gregoriansk sang i tidlig middelalder, da parallelt organum ble utviklet. 

Be halve gruppen synge sangen fra en grunntone, mens den andre halvparten begynner fra en tone som er tre eller fire toner høyere (altså på kvarten eller kvinten). Klarer sangerne å holde på melodien? Se eksempel på dette i Seidama-videoene under. Forslag til andre sanger: Lisa gikk til skolen, Vem kan segla, eller Tempus adest floridum.

Parallellsang i kvarter: Seidama

Parallellsang i kvinter: Seidama