Kanonsang

 


Kanonsang er en fin måte å synge flerstemt på, i og med at alle faktisk har melodien. Det kan være lurt å starte med inndeling i to grupper før en gyver løs på flere delinger. For deg som lærer vil det ofte være enklere å sette inn de ulike gruppene dersom hver ny gruppe starter på det første, tunge taktslaget. (Eksempler: Ro, ro, ro din båt, Sommer kommer, Hanen stend på stabburshella og Dirridirridon.) Men kan du sangen godt og hører hvor de ulike gruppene skal starte, er det selvsagt ikke noe i veien for å ta en hvilken som helst kanon.
(Mer om hvordan man setter inn, dvs. starter en gruppe, finner du på siden "Hvordan sette i gang en sang" under "Led sangen".)

Slik gjør du:

 1. Syng gjennom sangen unisont til du hører at sangen sitter.

 2. Foreta en inndeling av klassen eller gruppen ut fra hvor mangedelt kanon du skal ha. Selv om du tenker å prøve en 3-, 4- eller 5-delt kanon, er det en fordel å dele i to først, for så å dele ytterligere dersom gruppen behersker denne delingen. Husk at du ikke trenger å dele en kanon i mer enn to, selv om det er mulig å dele opp i langt flere grupper. Det er lurt å fordele de mer stødige sangerne blant elevene på hver av gruppene.

 3. Jo mer samlet hver av gruppene står, jo enklere blir det for dem å høre hverandre og klare å holde sin stemme. De må gjerne samles i hver sin ring i starten eller stå tett i hver sin del av rommet.

 4. Gi starttone og tell opp, eller vis med hånden eller hodet når første gruppe skal starte å synge. Syng gjerne med helt i starten, før du retter blikket over mot neste gruppe og er klar til å sette dem inn. Vis innsatsen deres ved å puste inn sammen med dem, og start å synge. Vis gjerne med hånden samtidig (ta hånden opp på innpust og ut mot elevene som om du skulle si "vær så god" når de skal starte).

 5. Er det flere vers, eller sangen skal gjentas, bør du henvende deg til hver av gruppene og indikere dette med hånden og ved å synge med hver av gruppene i starten.

 6. Å avslutte en kanon kan gjøres på ulike vis, avhengig av sangen:

  • Gruppe etter gruppe: Når du ønsker å avslutte, slår du av hver av gruppene etter tur ettersom de kommer til slutten av sangen. Alternativt kan dere avtale på forhånd hvor mange ganger sangen skal synges.

  • Samtidig: Dersom du ønsker at alle skal slutte samtidig, kan du gi sangerne et tegn med en finger i lufta når du vil indikere at det bare er én frase igjen å synge. Når de har kommet til sluttonen i sin frase holder du hendene foran deg med håndflatene opp, og lar elevene holde tonen, helt til du stopper den ved å snu hendene og "lukke" dem. Flere kanoner vil ha et fermatetegn i slutten av hver frase - det betyr nettopp at denne tonen blir avslutningstonen til de ulike gruppene, og at den skal holdes så lenge lederen ønsker. Det betyr altså at bare én av gruppene vil slutte på sangens sluttone, mens de øvrige vil slutte der de har kommet i sangen. Ofte vil disse tonene danne en vakker sluttakkord.

  • Når alle er kommet til siste tone: Det kan være en fin effekt å la hver gruppe holde den siste tonen i sangen helt til alle de andre er kommet i mål, og så avslutte med hendene som beskrevet ovenfor. Kanskje skal denne siste tonen bli veldig svak - eller veldig sterk - før den avsluttes. Prøv ut hva som passer deres sang!

Tips og triks underveis:
Lytt godt, og hør om kanonsangen byr på utfordringer.

 • Hører du at gruppene synger i ulikt tempo, så marker pulsen tydelig med fot, dirigering eller håndklapp, om du synes det passer. En kubjelle, claves eller rytmepinner kan også hjelpe for å holde samme puls.

 • Hører du at gruppene har intonasjonsproblemer (ikke synger helt rent) innad i gruppen eller mellom gruppene, kan det være lurt å synge sangen unisont (enstemt) et par ganger til og be barna fokusere på å treffe de samme tonene og å lytte til hverandre. Det samme må de fokusere på når dere igjen deler.

Eksempel på 2-delt kanon:

Eksempel på 3-delt kanon:

Eksempel på 4-delt kanon:

Eksempel på 5-delt kanon: