Navneleker

 


Det finnes et uttall av leker der navn og rytme er hovedingredisenser. Å leke med navn er fint av mange grunner: Både for å lære navn, men også for at elevene skal bli sett og hørt i en ufarlig sammenheng. Dessuten er det morsomt! Samtidig vil mange av disse lekene styrke koordinasjon og rytmesans og være utmerket leseforberedende trening, i og med at stavelser og betoninger fremtrer tydelig.  
Navneleker egner seg godt i starten av en økt, men kan også brukes på andre tidspunkt når det er behov for felles konsentrasjon og energi eller ganske enkelt et avbrekk.

Her er noen navneleker:

Tipp topp tommel opp

Navneklappelek:

Hva heter du?