Hvordan sette i gang en sang

 


Det er morsomt å se om man kan få alle sangerne til å starte på en sang samtidig, og på samme tone. Dette er skjerpende for konsentrasjonen, og elevene lytter på en helt annen måte til den felles klangen de skaper. Samtidig gir det en flott opplevelse for et publikum når klassen framfører.

Slik gjør du det:

1. Syng starttonen slik at alle hører den - eventuelt be alle synge den sammen først så du vet at alle har samme tone.

2. Tell opp i sangens tempo. De fleste sanger har fire slag i takten, og da teller du "en, to, tre, fir". Det kan godt hviskes hvis det er publikum til stede. Vis gjerne tempo samtidig med hånda.

3. På det siste telleslaget gir du et klart tegn på at dere skal starte å synge, ved å puste inn sammen med elevene. Dette må være en tydelig innpust, slik at alle sangerne er med deg. Dette betyr at du kanskje må sløyfe det siste tallet i opptellingen. Hvis du vil kan du løfte hendene samtidig, og la dem falle ned idet dere starter på første tone.

4. Syng! Og vær glad! Ja, det er faktisk viktig - smil til sangerne (med mindre sangen uttrykker det motsatte), og syng med med god diksjon. Slikt smitter over! Eller du kan velge å være bare "et stort øre" som favner all den vakre musikken. Hvis du vil kan du vise tempo med en hånd under hele sangen.

Start og stopp:

Her har du en fin øvelse for å leke litt med start og stopp. Oppgaven for elevene er å starte og stoppe helt på likt, mens du får prøvd deg på å gi tydelige signaler. Her har vi utelatt det å telle opp, fordi det ikke er en sang som settes i gang. Men du kan like gjerne starte en sang på denne måten:

Å telle opp:

Når du skal telle opp er det viktig å telle i det tempoet du vil at sangen skal gå i.

Slik kan du øve hjemme foran speilet:

1. Finn tonen du vil starte sangen med, og syng den høyt til en tenkt forsamling. Ha blikkontakt.

2. Syng begynnelsen av sangen for å finne riktig tempo. Klapp eller tramp taktslagene for deg selv til du kjenner en stødig puls.

3. Øv deg på å telle opp i riktig tempo. Helt til venstre på første notelinje ser du taktarten (to tall). Det øverste tallet angir antall slag i takten som du skal telle før sangen starter (står det C, teller du til fire). Noen sanger har opptakt, det vil si at de ikke starter på det første slaget. Da må du telle de slagene som mangler: Starter sangen på fireren i en 4/4-takt, må du telle til tre.

4. Pust inn sammen med sangerne. Dette gjør du ved å erstatte det siste telleslaget med en synlig innpust. Pust inn langt nede i kroppen, ikke øverst i brystkassen eller halsen.

5. Hvis du vil bruke hånden: Hold hånden foran deg som om du vil hilse på noen. Samtidig med det siste telleslaget og innpusten gir du en liten impuls nedover med hånden før den spretter opp – som en ball som treffer et bord og spretter opp før den faller ned igjen. La hånden treffe “bordet” igjen idet sangen starter og fortsett å slå tempoet (med “ball-følelsen”). Hvis du vil, kan du la hånden være med og markere slagene mens du teller opp, eller du kan la være å telle og la hånden “telle opp” for deg.

Øv dette slik at du føler deg nokså trygg, og prøv det ut foran en klasse. Ikke vær redd for å trå feil de første gangene – øvelse gjør mester! Kanskje elevene kan få vite at du øver deg, og konsentrerer seg ekstra av den grunn? Kanskje de til og med får lyst til å øve på dette sammen med deg? Det er flott om både lærere og elever kan lede sang på skolen.