Å treffe tonen

 


Alle som har en stemme kan også synge. For de fleste fungerer instrumentet av seg selv – gehør og muskelminne samarbeider på en slik måte at du kan frembringe en ønsket tone uten å tenke deg om. Noen trenger imidlertid hjelp til å treffe toner, mens andre igjen trenger eller ønsker å få hjelp til å synge mer ut, synge høyere eller lavere, eller bare synge enda bedre, rett og slett fordi det er gøy.

Det er gjerne to grunner til at barn ikke treffer tonen: De har ikke øvd på å lytte når de synger, eller de bruker ikke luften og kroppen. Ofte er det en kombinasjon av disse. Noen har ikke sunget jevnlig i sitt eget register, og blitt liggende og ”brumme” på noen få lave toner. Dette kan blant annet skyldes at artistene de hører på synger i dette leiet, eller at voksne gjennomgående har sunget i lavt register med dem.
Ikke vær redd for å jobbe med å synge rent i klassen. Krev at elevene konsentrerer seg om å treffe tonen, uten at du eksponerer enkeltelever. Hjelp elevene til å lytte etter både tonehøyde, nyanser og karakter.

Aller viktigst: Fortelle aldri et barn at det ikke kan synge!

Øvelser for å treffe tonen:

  • Sørg for at kroppen er i gang med en liten oppvarming med strekk, energi og pust. Lek at dere står opp om morgenen, går på ski, driver med hekkeløp eller lignende.
  • Syng en glidende tone (glissando) fra helt lyst til helt mørkt, opp og ned på ”mmm”, ”nåå”, ”nooo” eller lignende. Vær racerbiler, en klagende baby, en summende mygg etc.
  • Hold en tone som alle skal forsøke å treffe. Be elevene starte med en glissando ovenfra (fra loftet) eller nedenfra (fra kjelleren), og så forsøke å lande på tonen du holder. Vis glissandoen med hånden. Dersom landingstonen ikke helt riktig kan du prøve å “skru” den på plass med hånden eller peke opp eller ned, slik at elevene åpner ørene. Be elevene lytte og “skru” sin egen tone på plass. Du kan gjerne gå rundt og ”skru” enkelte steder i gruppen, uten å framheve enkeltelever.
  • Syng med ulik styrke og karakter. Noen ganger synger barn for sterkt, og hører ikke hva de synger. Be dem synge svakt, middels og sterkt, eller be dem synge trist, glad eller sint. Dette åpner ørene!
  • Gi elevene hjelp til å bruke luften ved å vise med armene, og ”grav opp” eller ”løft” luften fra bakkenivå. Dette kan hjelpe mange såkalte brummere ut av sitt vante lave register.
  • Gi alltid tonen før dere synger en sang, og be elevene gjenta den før dere starter. Ikke gi deg, gjør dette hver gang selv om de ikke alltid treffer. På denne måten får elevene øvd både stemme, ører og konsentrasjon, og får samtidig en forståelse av at det forventes innsats og kvalitet når det synges.
  • Legg merke til at noen barn kan ha vanskelig for å finne tonen når de skal orientere seg etter en dyp mannsstemme. Forsøk i tilfelle å la elever gi tonen eller være forsangere.
  • Kvalitetsbevissthet. Still elevene spørsmål som bidrar til å øke deres bevissthet – og ønske – om kvalitet: Synes dere at det låt fint? Kom karakteren i sangen fram gjennom måten vi sang på? Synes dere at vi sang svakt/sterkt nok? Hvordan var kvaliteten på de høyeste tonene – var de frie og med god klang, eller litt spente? Var tekstingen i sangen tydelig nok? Hva kan vi gjøre bedre, og hvordan?