Velkommen til Sangbanken!

“Har du lyst å synge litt mer?”

 
 
BT2B0429-mirror.jpg

Les om

Sangbanken er en nettressurs som er utviklet av Musikk i Skolen og har sitt utspring i Syngende skole. Den er rettet mot alle lærere i grunnskolen, i tillegg til kordirigenter, kulturskolelærere og andre som arbeider med sang og barn. Her finner du et bredt sangrepertoar som vil fenge barn i alle aldre, og mye vil også fungere godt for ungdom og voksne.


Sanger

Sangutvalget spenner fra enkle sangleker, via sanger med bevegelse og rytmikk til kanon og flerstemte låter som virkelig groover.

Les mer

Sangene er sortert alfabetisk samtidig som de er organisert under ulike kategorier og temaer. Alle sangene presenteres med video, lydspor og tekst og er lagt i et toneleie tilpasset barns stemmer. Repertoaret er i hovedsak valgt ut med tanke på at det skal kunne synges når som helst – og hvor som helst også uten akkompagnement. På denne måten får elevene trent på å lytte til både sin egen og andres stemme, og utvikler gehøret.

Metodikk

Med korte artikler og små videoer presenteres leker og øvelser for å lære bort sang, starte og stoppe en sang, trene på å synge rent og andre sangrelaterte temaer.

Les mer

I tillegg finnes en rekke tips for hvordan du kan bruke sang og lek i undervisningen som verktøy for å skape ro, få opp energien, få gode overganger og så videre.


Idébanken

Her finnes enkle tips til sangaktiviteter, til hvordan man kan skape motivasjon blant elever og kollegaer, og hvordan du kan organisere sangaktivitetene slik at det blir gode og forutsigbare sangrutiner på skolen.

Les mer

Her finner du også opplegg for fellessamlinger med elevene som inneholder sanger, forslag til overganger og av til korte faginnslag, en fortellerstemme eller enkelt skuespill. Oppleggene kan brukes slik de er eller gi idéer til samlinger skolen ønsker å gjennomføre.

Syngende skole

Her finnes materiale som hjelper deres skole å være en Syngende skole. Dette inkluderer konkrete opplegg, veiledere, webforedrag planleggingsverktøy og andre ressurser som er nyttig i skolens daglige arbeid med sang.

Les mer

Skolen definerer selv ambisjonsnivået, tempoet og hvilke tiltak dere ønsker å satse på. Sidene oppdateres stadig med nytt innhold og eksisterende materiale revideres og oppdateres jevnlig etter tilbakemelding fra våre skoler. Her vil dere med andre ord finne alt dere trenger for å jobbe med sang i skolehverdagen!

Denne modulen er kun tilgjengelig for skoleabonnenter.

 

Trykk play !

Vil du prøve Sangbanken?

 

Bestill

Et abonnement i Sangbanken kan starte når som helst på året. Abonnementet trer i kraft fra oppstartdato og fornyes automatisk til samme dato påfølgende år.

Skoleabonnementet er nå utvidet til å inkludere hele Syngende skole-programmet og gir tilgang til ekstra ressurser og oppfølging. Alle skoleabonnenter får status som Syngende skole.


Privat

Årsabonnement: 690 kr

For privatpersoner:

  • Én brukerkonto.

  • Tilgang til sanger, metodikk og idébank.

Grunnskole

BT2B0420_resize.jpg

Årsabonnement: 2500 kr

For alle grunnskoler:

  • Personlig tilgang for alle brukere.

  • Inntil 50 brukere pr. skole.

  • Tilgang til sanger, metodikk og idébank.

  • Tilgang til programmet for Syngende skole.

Gruppe

Sangens+hus+forskning+2+lese.jpg

Årsabonnement: 2000 kr

For kor, kulturskoler og andre grupper.

  • Personlig tilgang for alle brukere.

  • Inntil 30 brukere pr. gruppe.

  • Tilgang til sanger, metodikk og idébank.


 

Er dere en større institusjon eller ønsker dere å inngå kommuneavtaler? Kontakt oss på: sangbanken@musikk.no

Årsabonnementet fornyes automatisk dersom ingen av partene skriftlig sier opp abonnementet innen 30 dager før fornyelsefrist. Les brukervilkår.