Rytmikk og matematikk

 

Opplegg til fellessamling

Denne fellessamlingen tar utgangspunkt i rytmikk, som er fint å kombinere med matematikk. To av sangene (Tellemazurka og Numbers) har også opplegg knyttet direkte til matte og gangetabellen.

Målgruppe: 1.-7. trinn

 

Sanger:

Her følger et forslag til fordeling av sanger på klassetrinn:

Velg gjerne andre sanger under Rytmikk

 

Forberedelse:

Øv inn sangene med klassen - gjerne i mattetimen slik at elevene skjønner forbindelsen. Bruk rytmikken til å kjenne matematikken i kroppen! Se om du kan lage en forbindelse til partall/oddetall, gangetabeller eller hoderegning. Det kan også være fint å koble på taktartene - en super innføring i brøk.

Finn ut hvordan klassen vil framføre sin sang, for eksempel om noen vil ha kostymer eller rekvisitter, eller om dere vil ha med publikum til å gjøre noe av rytmikken. Det er også mulig å la en gruppe i klassen ta seg av rytmikken mens en annen synger.

 

Kjøreplan:

Tellemazurka: 1. klasse synger først sangen alene. Så kommer én og én klasse til, som har hver sin oppgave når det gjelder å markere tall - f.eks. klapper 2. klasse på oddetall, 3. klasse tramper på 3-gangen mens 4. klasse knipser på 4-gangen osv.

Every morning: Både med rytmikk og i kanon, hvis mulig.

Dam dam dubi: La elevene stå på rekke tett inntil hverandre, eller i ring med ryggen inn mot midten, tett i tett.

Min venstre fot: Her er det mulighet for morsomme dramatiseringer og kostymer.

Numbers: Synges som den er eller i kanon. Prøv gjerne forskjellige språk!

Bim bam: Elevene står på en lang rekke eller rekker etter hverandre.

Trøstekanon: En runde unisont og så i kanon - et shownummer!

Rhythm of life:  En deilig avslutning som kommer til å sitte i hodet til alle på vei ut.

 

- SLUTT -

 

 

 
Kristin Fonnes