FN-dagen

 

Opplegg til fellessamling - Målgruppe: 1. - 10. trinn

FN-dagen er en fin anledning til å synge i fellesskap og skape en stemning av samhørighet.

Programmet - innholdsoversikt

 • Inngang

Forberedelse

Forbered elevene på at det kun blir applaus helt til slutt, og at det ikke blir sagt noe mellom sangene. Gå gjerne gjennom rekkefølgen på programmet.

Finn et egnet rom der elevene kan samles til en fellessamling. Tenk gjerne én stor sirkel som symboliserer en globus. Tenk nøye igjennom hvor dere vil plassere de ulike klassene, og hvordan dere går inn i rommet. Publikum (elevene) plasseres i den ene halvsirkelen i rekker utenfor hverandre, og sceneområdet dekker den andre halvsirkelen. Hvis det er mulig kan med fordel de yngste sitte på gulvet på første rekke mens de eldste plasseres stående bakerst. Ved å unngå bruk av stoler vil en kunne spare tid på plassering, og det enkelt å bevege seg i lange rekker.

Sett stemningen

Gjør rommet stemningsfullt med dempet belysning og stearinlys. Lag egne fredsduer i papir som fargelegges og dekoreres med fjær, bomull, perler, stjerner og liknende. Duene kan for eksempel henges i vinduet eller kanskje i trær i rommet.

Det er viktig at alle er helt stille idet de entrer rommet slik at det blir en stemningsfull stund som ikke krever at noen hever stemmen for å bringe elevene til ro.

Programmet - detaljer

Forsøk å la hver del gå over i neste uten å annonsere hva som kommer. La alle elevene stå helt stille i noen sekunder etter at sangen er over før dere slipper til applausen.

Inngang

Elevene kommer stille inn i avtalt rekkefølge mens det spilles musikk. La en lærer eller elev spille på piano, gitar eller et annet instrument. Hovedsaken er at musikken skaper en god og trygg stemning for elevene på vei inn.

Når alle er på plass entrer et utvalg elever sceneområdet i form av et opptog med flagg fra mange land og ev. karakteristiske klesplagg. Små flagg plasseres foran sceneområdet, og store flagg plasseres i halvsirkel bak aktørene.

“Jeg vil finne opp et lite batteri” ( 1. - 4. trinn)

 • Versene: 3. - 4. trinn

 • Refrengene: 1. - 4. trinn

Lag gjerne koreografi til sangen.


Tekstlesing

Noen utvalgte elever leser utdrag fra FNs bærekraftsmål, artikler fra Verdenserklæringen for menneskerettigheter eller FNs konvensjon om barnets rettigheter. Velg utdrag som passer til sangene som framføres før og etter (“Jeg vil finne opp et lite batteri”, “Bevar vår jord/Den blå planet” og “Pingvinvise”).

Eksempel fra FNs bærekraftsmål som kan passe:

 • Mål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold

 • Mål 7 - Ren energi for alle

 • Mål 13 - Stoppe klimaendringene


”Bevar vår jord” eller “Den blå planet”

 • 5. - 7. trinn

Dikt/rim/regler

Elevene jobber med dikt, rim og regler i forkant av FN-dagen. Et utvalg framføres under fellessamlingen.

“Pingvinvise” (1. - 2. og 8. - 10 trinn)

Det er positivt å kunne samarbeide på tvers av ulike trinn, der små og store hjelper og lærer av hverandre.

 • Del 1: 8. trinn

 • Del 2: 9. trinn

 • Del 3: 10. trinn

 • Del 4: 8. - 10 trinn

 • Refreng: 1. - 2. trinn sammen med 8. - 10 trinn


Appell og flaggheising

Noen elever kan holde tale for elevene på FN-dagen for å markere hvor viktig denne dagen er. FN-sambandet har skrevet to appeller som passer til barneskole og ungdomsskole. Tema for året er FNs menneskerettighetserklæring 70 år. Trekk gjerne inn ting som skjer i lokalsamfunnet for å gjøre appellen ekstra relevant for elevene.

“Barnekonvensjonen” (solister)

La 6 solister fra de eldste trinnene framføre sangen som en variasjon i programmet.

Tekstlesing

Noen utvalgte elever leser utdrag fra FNs bærekraftsmål, artikler fra Verdenserklæringen for menneskerettigheter eller FNs konvensjon om barnets rettigheter. Velg utdrag som passer til sangene som framføres før og etter (“Barnekonvensjonen” og “Barnas verden”)

Eksempel fra FNs bærekraftsmål som kan passe:

 • Mål 1 - Utrydde fattigdom

 • Mål 2 - Utrydde sult

 • Mål 3 - God helse

 • Mål 4 - God utdanning

 • Mål 16 - Fred og rettferdighet


”Barnas verden” (alle)

 • Vers 1: 5. - 7. trinn

 • Vers 2: 8. - 10 trinn

 • Refrengene: Alle

Lag gjerne enkel koreografi til sangen slik at de skal være mulige å lære inn for de fleste klassetrinn. Dere kan gjerne velge å danse kun til refrenget.

Utgang

Elevene går stille ut på samme måte som de kom inn mens det spilles rolig musikk.

Nedlastinger og lenker

Her finner du undervisningsressurser og tips fra FN-sambandet til markering av FN-dagen 24. oktober på din skole.


Fredsduer - Mønster og framgangsmåte


Apell fra FN-sambandet - barnetrinnet


Apell fra FN-sambandet - ungdomstrinnet

 


 
Kristin Fonnes