Adventssamlinger

 

Opplegg til fellessamling

Advent er en fin tid for å synge i fellesskap. Hva med å lage en tradisjon med adventssang? Hvis dere starter hver mandag etter en adventssøndag med en rolig sangstund kan dere skape en stemning av samhørighet og stille forventning om en god juletid.

Dersom det blir for omfattende å lage en samling hver mandag kan dette opplegget brukes til én samling der dere tenner alle fire adventslysene.

Målgruppe: 1.-10. trinn

 

Sanger:

Velg to sanger som passer til å starte og avslutte samlingene, og én sang til tenning av adventslys. De samme sangene synges ved alle samlingene, slik at elevene lærer dem litt bedre for hver gang - det er bare adventssangen som får flere vers for hver uke som går.

Forslag til sanger:

Alle klassene øver inn sangene på forhånd. Hvis det blir for mye kan én klasse synge åpningssangen, mens alle synger avslutningssangen sammen. Velg helst en rolig sang til avslutningen, slik at stemningen blir med elevene inn i første time.

 

Forberedelse:

Planlegg å samle hele skolen eller grupper av klasser slik det passer best hos dere. Finn et egnet rom der elevene kan samles til en kort sangstund på ca. et kvarter. Siden sangstunden er så kort kan alle stå så lenge sangstunden varer. Tenk nøye igjennom hvordan dere vil plassere klassene, og hvordan dere går inn i rommet. Klassene kan for eksempel stå i grupper, eller de kan stå i ringer utenfor hverandre, der de yngste står innerst, gjerne i en lang spiral - da er det enkelt å gå inn i og ut av rommet i en lang rekke. Det er viktig at alle er helt stille idet de entrer rommet, slik at det blir en stemningsfull stund som ikke krever at noen hever stemmen for å bringe elevene til ro. Det kan være lurt at elevene har vært innom klasserommet og lagt fra seg sekker og jakker og har på innesko. Her tar vi utgangspunkt i en inne-samling, men den kan like gjerne gjennomføres ute. Det kan være fint å møtes ute om morgenen før elevene går inn i klasserommene.

 

Sett stemningen:

Gjør rommet stemningsfullt med dempet belysning og en adventskrans i midten, eller et annet sted der alle kan se den. Sett gjerne på litt lavmælt musikk som elevene kommer inn til, eller enda bedre: La en lærer eller elev spille på piano, gitar eller et annet instrument. Hovedsaken er at musikken skaper en god og trygg stemning, det skal ikke være noen konsert.

I forkant av hver "adventsmandag" avtales det hvilke elever som skal få komme fram til adventskransen og tenne lys (én elev for hvert lys som skal tennes). Forbered elevene på at det ikke skal klappes, og at det ikke blir sagt noe mellom sangene. Fortell dem også gjerne rekkefølgen på sangene.

 

Kjøreplan for alle samlingene:

Forsøk å la hver del gå over i neste uten å annonsere hva som kommer.

  • Elevene kommer stille inn mens det spilles musikk. Når alle er på plass stilner musikken.
  • Sang: Jeg snører min sekk
  • Elev(er) kommer fram og tenner lys, gjerne med hjelp av lærer. Hvis dere vil kan noen elever si fram et adventsvers.
  • Adventssang: Tenn lys eller Adventslysene - ett vers for hvert lys som blir tent
  • Sang: Vi tenner våre lykter
  • Elevene går stille ut på samme måte som de kom inn mens det spilles rolig musikk.

 

Legg til flere sanger

Det er fint mulig å gjøre denne fellessamlingen litt lenger ved å legge til noen sanger. Det kan passe fint med både vintersanger og julesanger ettersom juleferien nærmer seg.

Fordel gjerne ekstra sanger mellom klassene, og la dem framføre sin sang på én av adventssamlingene etter at adventssangen er sunget. Forslag til sanger:

*Disse sangene kommer i Sangbanken.

 
Kristin Fonnes