FN-dagen

Innhold: Advent er en fin tid for å synge i fellesskap. Hva med å lage en tradisjon med adventssang? Hvis dere starter hver mandag etter en adventssøndag med en rolig sangstund kan dere skape en stemning av samhørighet og stille forventning om en god juletid.

Read More
Kristin Fonnes
Generelt om fellessamlinger

Innhold: En sangsamling – stor eller liten – kan være så mye mer enn å synge den ene sangen etter den andre. Med små, men effektive virkemidler kan en sangstund bli en magisk liten forestilling. Her er noen tips!

Read More
Kristin Fonnes
Kropp er topp!

Innhold: Med utgangspunkt i kroppen er det både morsomt og interessant å lage en fellessamling med sang. Knytt gjerne denne fellessamlingen opp mot naturfag og la korte og artige faginnslag trigge nysgjerrigheten hos elevene - eller bare syng sangene som de er.

Read More
Kristin Fonnes
Rytmikk og matematikk

Innhold: Denne fellessamlingen tar utgangspunkt i rytmikk, som er fint å kombinere med matematikk. To av sangene har også opplegg knyttet direkte til matte og gangetabellen.

Read More
Kristin Fonnes
Adventssamlinger

Innhold: Advent er en fin tid for å synge i fellesskap. Hva med å lage en tradisjon med adventssang? Hvis dere starter hver mandag etter en adventssøndag med en rolig sangstund kan dere skape en stemning av samhørighet og stille forventning om en god juletid.

Read More
Kristin Fonnes