Idébanken

Sangaktiviteter

Å skape motivasjon

Organisering av sangaktiviteter

FELLESSAMLINGER

 

I idébanken samler vi idéer som kan være nyttige i arbeidet med å skape gode rutiner for sang på skolen. Mange av tipsene kommer direkte fra ansatte på norske skoler, og vi håper på å kunne supplere idebanken jevnlig med gode tanker som formidles til oss. Send inn din idé, erfaring eller tanke til sangbanken@musikk.no.