Tiltak til elever og sangambassadører

 


I Syngende skole oppfordrer vi til å skape eierskap hos elevene gjennom en ordning med sangambassadører. Sangambassadørene er elever som velges for et helt år, et semester, for en måned eller kanskje til og med enda kortere. Dette velger skolene selv. Ambassadørene kan finnes på hvert trinn, i hver klasse, eller samlet for hele skolen. På mange Syngende skoler er det valgt to elever fra hver klasse som får være Sangambassadører over et visst tidsrom.

Det viktigste er at barna er kjent med hvilke oppgaver de som ambassadører kan og bør ha. Her kan barna selv være med og tenke kreativt. Kanskje dere har lyst til å involvere elevrådet? Eller kanskje dere vil koble opp sangambassadørrollen til trivselsleder-oppgaver dersom dere bruker det programmet på skolen? Det er viktig at sangambassadørene får kjenne at oppgaven som ambassadør er meningsfull og kanskje til og med litt ærefull. 

De vanligste oppgavene for sangambassadører i Syngende skoler er:

  • å sørge for at klassen får synge hver dag
  • å hjelpe lærere som ønsker det med å sette i gang eller støtte sangen i klassen

Sangambassadørveiledning

Sett av litt tid til å ha sangambassadørveiledning og opplæring. Kanskje de kan få en klokketime en gang i måneden eller 20 minutter annenhver uke til å få veiledning og råd fra en lærer? Tiden kan eksempelvis brukes til å synge gjennom aktuelt repertoar slik at ambassadørene kan være til støtte når man synger disse sangene med de andra barna. Man kan også bruke tiden til idéutvikling - å gi en mulighet for elevene til å komme med forslag til nye sangaktiviteter som skal gjennomføres på skolen.

Sangambassadørmappe

Gi sangambassadørene en egen sangambassadørmappe der barna får samle noter og tekster til aktuelle sanger. Her kan de også skrive inn gode ideer, sangaktivitetstips og kanskje rutiner for sang og sangtradisjoner som dere blir enige om for skolen.

Sangambassadørkoret

Sangambassadørene kan også fungere som et eget lite kor som kan opptre eller være forsangere når det trengs internt på skolen eller i andre sammenhenger også eksternt. På noen Syngende skoler har gruppen blitt et «ansikt utad» og representerer skolen når det trengs.

Sangambassadører som sangstøtte for andre på skolen

Trekk inn sangambassadørene til å være støttesangere eller forsangere i forbindelse med månedssamlinger eller andre sangtradisjoner. De kan også være til faglig støtte for lærere og elever i egen klassen, blant annet gjennom å gi tonen, sette i gang sangen, trene på tekst, vise dynamikk, vise stemninger og tolkning.

Sangambassadører som sangstøtte for foreldre

Trekk in sangambassadørene til å være støttesangere/forsangere i forbindelse med foreldremøter eller andre arrangementer der foreldrene også skal synge

Sangambassadører som støtte ved eksterne oppdrag

Sangambassadørene kan ha en rolle når man skal synge for og med eksterne institusjoner som barnehager eller eldreinstitusjoner. Ambassadørene kan også hjelpe læreren med å velge ut sanger, organisere hvordan klassen skal stå, presentere sangene for publikum eller ta ansvar for at det lages informasjonsplakater som henges opp på konsertstedene i forkant av besøket.