Sang og fag

 

 

Det finnes en stor mengde sanger som kan trekkes inn i fagene og som både bidrar til at elevene får en bedre opplevelse av timen og ikke minst husker fagstoffet bedre. Å ta en sang trenger ikke å ta lang tid og man trenger heller ikke alltid å synge hele sangen med alle vers.

Syng gangetabellen

Det finnes mange "mattesanger" der gjentakelse og memorering står sentralt. Dette er glimrende for hukommelsen! Lag gjerne en sang selv på kjent melodi, for eksempel fem-gangen. Tar dere med bevegelser husker barna fagstoffet enda bedre.

Syng på forskjellige språk

Syng en enkel sang som Fader Jakob, Blinke lille stjerne lill, Ro, ro, ro din båt eller tilsvarende på mange forskjellige språk. Bruk språk som finnes blant elevene i klasserommet!

Sang og bilde

Planlegg en fellessamling der dere har valgt ut og øvd inn en rekke sanger. Disse sangene har i forkant vært grunnlag for en prosess der elever har fått tegne bilder - gjerne også abstrakte - som beskriver sangens stemning, innhold eller tekst. Bildene vises frem på skjerm samtidig som sangene synges. Prøv å skape en opplevelse av en «forestilling» med fine, myke overganger mellom sangene og bildebyttene. Eksempelvis kan man si fra at man sparer applausene til sist, slik at man kan bevare den gode stemningen.

Man kan selvsagt også gjøre tilsvarende på andre kunstområder som sang og foto eller sang og dans.

Sang og tekst

Skap en miniforestilling ved å veksle mellom fremføring av sanger og tekster eller dikt. Skap en god og helhetlig stemning slik at det er helheten som blir viktigst - ikke enkeltinnslagene (sangene eller diktene).

Sang som rød tråd for fellessamling

Presenter et spesifikt fagtema gjennom sang. Velg et tema som belyses gjennom ulike sanger og eventuelt bindes sammen med enkelte tekstpartier. Eksempel på temaer kan være årstider, regnskogen, et land, fotosyntese, en reise, natur eller kanskje en historisk hendelse eller person. La gjerne barna være med på å idémyldre sangrepertoaret i tillegg til å tenke overganger. Husk at man ikke trenger å synge alle vers eller at alle må synge alt. Skap variasjon. Husk også variert uttrykk ved å bruke forskjellig dynamikk (svakt – sterkt), tempo (langsomt – raskt) og også stemninger (glad – trist – skummelt – sint – overrasket osv.). Øv på å uttrykke stemningene gjennom sangen.